Bỏ cam kết sử dụng và quy định thời gian kích hoạt của thuê bao trả trước chuyển sang trả sau

Bỏ cam kết sử dụng và quy định thời gian kích hoạt của thuê bao trả trước chuyển sang trả sau

1. Thời gian: từ ngày 22/01/2021.

2. Đối tượng: thuê bao trả trước có nhu cầu chuyển sang trả sau, tham gia 1 trong 16 gói T100, B100, B150, B200, B250, B300, B350, B400, B500, B700, B1000, B2000, V160N, V200N, V250N, V300N (quy định tại CV 1439/VTT-SP, 6067/VTT-SP).

3. Nội dung triển khai
3.1. Bỏ cam kết thời gian sử dụng của thuê bao trả trước chuyển sang trả sau

  • Thời gian cam kết: Không quy định thời gian cam kết sử dụng.
  • Phí chuyển lại về trả trước: Trong 4 tháng đầu tiên, KH chuyển ngược lại trả trước sẽ tính phí phục vụ = 25.000 đồng + 50% phí gói (chưa gồm VAT).

– Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau trước ngày 22/01/2021 phải cam kết sử dụng và áp dụng phí hủy cam kết theo qui định Công văn 1325/VTT-SP.

3.2. Bỏ quy định thời gian kích hoạt của thuê bao trả trước chuyển sang trả sau

  • Chính sách cho khách hàng: TBTT có thời gian kích hoạt < 30 ngày được chuyển sang trả sau, thu phí phục vụ 35.000 đồng (đã gồm VAT).
cam ket tra sau
Chat hỗ trợ
Chat ngay