Bộ tiêu chí Kit kích hoạt sẵn tồn kênh

Dưới đây là bộ tiêu chí Kit kích hoạt sẵn tồn Kênh (4 tiêu chí):
+ Tiêu chí 1: Phát sinh cước tiêu dùng ở tất cả các loại tài khoản dưới 3.000 đồng.
+ Tiêu chí 2: Phát sinh lưu lượng thoại dưới 5 phút hoặc dưới 5 cuộc gọi (bao gồm cả chiều đi và đến). Lưu ý: Tiêu chí 2 không áp dụng với thuê bao M2M.
+ Tiêu chí 3: Phát sinh tổng lưu lượng upload và download data dưới 10MB.
+ Tiêu chí 4: Phát sinh lưu lượng SMS gửi đi dưới 5 SMS (có tính phí). Với SMS miễn phí thì không tính để quét. VD: TB phát sinh 5 SMS đều là tin nhắn miễn phí, không bị trừ cước thì vẫn bị coi là vi phạm tiêu chí 4.
=> TB không thỏa mãn 1 trong 4 tiêu chí trên sẽ không bị chặn 1 chiều/2 chiều theo NĐ 49

sim 4g danh ba