Điều chỉnh chính sách gia hạn – khôi phục gói D500, D500T, D900

Thời gian triển khai: Từ ngày 04/07/2021.
Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
Đối tượng áp dụng: gói D500, D500T, D900.
Nội dung triển khai:
Chính sách gia hạn, khôi phục áp cho thuê bao sử dụng gói D500, D500T, D900 (chi tiết hình đính kèm)
Lưu ý:
– Chính sách trên không áp dụng với đăng ký gói (bao gồm đăng ký mới, hủy đi đăng ký lại).
– Các chính sách khác của gói cước áp dụng theo văn bản hiện hành.

gia han d500

Khách hàng có thể đặt mua sim tại đây: https://myvt.net/sim-viettel/