Điều chỉnh chính sách gói V120Z tại Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh

Điều chỉnh chính sách gói V120Z tại Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 04/02/2021
2. Nội dung điều chỉnh
– Điều chỉnh chính sách gói V120Z tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ áp dụng theo chính sách mới như sau:
TB đăng ký V120Z từ ngày 04/02/2021: áp dụng chính sách khoá zone mới (mã gói trên hệ thống V120ZN)
TB đang sử dụng V120Z nếu gia hạn, khôi phục thành công: vẫn sử dụng theo chính sách cũ không khoá zone (mã gói trên hệ thống V120Z)
– Các nội dung khác trong chương trình vẫn áp dụng theo chính sách hiện tại theo công văn 11081/VTT-SP ngày 11/12/2020

v120z
Chat hỗ trợ
Chat ngay