Điều chỉnh chính sách về chuyển đổi sang gói cước KHTRE và đối tượng được tham gia gói V90X (áp dụng từ 18/12/2020)

Điều chỉnh chính sách về chuyển đổi sang gói cước KHTRE và đối tượng được tham gia gói V90X

1. Điều chỉnh chính sách kênh được thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi sang gói KHTRE
– Thời gian áp dụng: Dự kiến từ 18/12/2020.
– Kênh được thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi từ trả trước/trả sau sang gói KHTRE theo đối tượng thuê bao như sau:

  • Thuê bao đang hoạt động ≤ 6 tháng tuổi và thuê bao theo danh sách (Kit tồn theo danh sách của TTĐH), không bao gồm các thuê bao chuyển đổi từ trả sau sang KHTRE hoặc thuê bao chuyển đổi từ trả sau sang trả trước và sau đó mới chuyển đổi sang gói KHTRE: Tất cả các kênh đều được thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi.
  • TB đang hoạt động > 6 tháng tuổi và thuê bao chuyển đổi từ trả sau sang KHTRE: Chỉ kênh cửa hàng mới được chuyển đổi sang gói KHTRE.

– Lưu ý: 6 tháng là tính tròn tháng kể từ ngày KHM, ví dụ thuê bao hòa mạng ngày 06/02/2020 thì ngày 06/08/2020 là ngày thuê bao tròn 6 tháng tuổi.

2. Điều chỉnh đối tượng thuê bao KHTRE được tham gia gói V90X
– Thời gian áp dụng: Dự kiến từ 25/12/2020.
– Điều chỉnh đối tượng thuê bao KHTRE được tham gia V90X như sau:

  • Thuê bao KHTRE kích hoạt mới
  • Thuê bao chuyển đổi: Toàn bộ thuê bao chuyển đổi thành công sang KHTRE.

khtre

Chat ngay