Điều chỉnh quy định hủy giao dịch trong ngày đối với dịch vụ thu hộ FeCredit

Tổng Công ty Dịch vụ số (VDS) thông báo về việc điều chỉnh quy định hủy giao dịch trong ngày đối với dịch vụ thu hộ FeCredit, cụ thể:
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/3/2021
2. Nội dung điều chỉnh: Căn cứ vào quy định mới từ đối tác FeCredit, VDS thông báo điều chỉnh quy định hủy giao dịch trong ngày đối với dịch vụ thu hộ FeCredit, cụ thể:
⇒ Quy định mới (áp dụng từ 18/3/2021): KHÔNG cho phép hủy giao dịch trong ngày
⇒ Quy định cũ (trước ngày 18/3/2021): Có cho phép hủy giao dịch trong ngày
Lưu ý:
– Các nội dung không được nhắc đến vẫn áp dụng theo quy định tại công văn số 176/VTT-Digital và số 606/CV-TCĐT
– Trường hợp khách hàng gay gắt phản ánh trước đây vẫn hỗ trợ nhưng tại sao hiện nay không hỗ trợ hủy trong ngày: GDV hướng dẫn khách hàng liên hệ tổng đài FeCredit (0283.93.33.888-cước phí theo quy định của nhà mạng) để được tư vấn.
– Khi GDV lập GD hủy trong ngày, hệ thống báo “Hệ thống chưa hỗ trợ hủy GD trong ngày! Vui lòng sử dụng APP KPP để hủy GD trong ngày” =>Thông tin đúng: Không hỗ trợ hủy GD trong ngày cả trên Web Bankplus và App ViettelPay Pro. Hiện câu báo này đang chưa chính xác, VDS đang điều chỉnh câu báo.
Hủy giao dịch FeCredit
Chat ngay