Điều chỉnh ưu đãi thoại ngoại mạng của gói cước X90

Điều chỉnh ưu đãi thoại ngoại mạng của gói cước X90

Thời gian triển khai: Từ 16/7/2020 hoặc 17/7/2020 tùy từng gói cước.

uu dai goi x90
Nội dung Chính sách: Điều chỉnh ưu đãi thoại ngoại mạng đối với gói X90.

+ Chính sách hiện tại:
Ưu đãi sử dụng trong Tỉnh: 2GB/ngày + miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng + 50 phút ngoại mạng
Ưu đãi sử dụng ngoài Tỉnh: 2GB

+ Chính sách mới:
Ưu đãi sử dụng trong Tỉnh: 2GB/ngày + miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng
Ưu đãi sử dụng ngoài Tỉnh: 2GB

Chi tiết thời gian áp dụng đối với tùy từng gói cước:

thoi gian dieu chinh goi x90

Lưu ý:
– Đối với thuê bao đang sử dụng gói cước X90: áp dụng chính sách mới từ chu kỳ sử dụng tiếp theo.
– Các nội dung khác về gói cước X90 áp dụng theo quy định hiện hành.

Để đăng ký ưu đãi cho thuê bao của mình quý khách vui lòng truy cập: https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db