Làm rõ phí bán hàng cho kênh chưa có tư cách pháp nhân khi nạp cước điện thoại/nạp tiền vào tài khoản tiền di động

Làm rõ phí bán hàng cho kênh chưa có tư cách pháp nhân khi nạp cước điện thoại/nạp tiền vào tài khoản tiền di động (Mobile money)
– Tính năng “Nạp cước điện thoại” => có thay đổi
– Tính năng “Chuyền tiền vào TK di động” => không thay đổi
nap tien mobile money