Triển khai áp dụng hạn mức số lượng thuê bao di động trả trước được hòa mạng trên 1 giấy tờ cá nhân trong tháng

1. Thời gian triển khai: Từ 22/03/2021
2. Đối tượng áp dụng: TB di động trả trước (áp dụng KH cá nhân)
3. Nghiệp vụ áp dụng: Đấu nối thuê bao di động trả trước, đăng ký thông tin thuê bao
4. Hệ thống: mBCCS, BCCS
5. Kênh áp dụng: Tất cả các kênh bán đang được cấp quyền đấu nối thuê bao di động trả trước, đăng ký thông tin thuê bao trên BCCS và mBCCS
Quy định cũ: Không giới hạn số lượng TB di động TT được hòa mạng mới (dấu nối TBTT, đăng ký thông tin TB)/1 giấy tờ cá nhân trong tháng
Quy định mới: Giới hạn 1 giấy tờ cá nhân được phép hòa mạng mới thành công tối đa 10 TB di động TT /tháng
Lưu ý:
Giấy tờ cá nhân bao gồm: CMND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, chứng minh quân đội, công an
hạn mức đấu nối thuê bao
Chat hỗ trợ
Chat ngay