Triển khai áp dụng một số giới hạn tác động nghiệp vụ theo kế hoạch về việc quản lý thông tin thuê bao di động, ngăn chặn và xử lý sim rác

Triển khai áp dụng một số giới hạn tác động nghiệp vụ theo kế hoạch về việc quản lý thông tin thuê bao di động, ngăn chặn và xử lý sim rác

1. Thời gian triển khai: Từ 14/05/2021
2. Kênh triển khai: Tất cả các kênh bán Viettel.
3. Nội dung triển khai:
3.1 Điều chỉnh giới hạn số lượng thuê bao di động trả trước/1 giấy tờ khách hàng.
Nội dung cũ:

  • 1 khách hàng cá nhân và 1 người sử dụng thuộc doanh nghiệp được phép đứng tên tối đa 10 thuê bao di động trả trước.

Nội dung điều chỉnh áp dụng từ ngày 14/05/2021:

  • 1 số giấy tờ cá nhân của khách hàng cá nhân (thuê bao cá nhân), 1 số giấy tờ cá nhân của người sử dụng thuộc doanh nghiệp (thuê bao doanh nghiệp) được phép đứng tên thêm mới tối đa 3 thuê bao di động trả trước.
  • Nghiệp vụ áp dụng: Đăng ký thông tin, Đấu nối thuê bao trả trước, Chuyển nhượng/Cập nhật chính chủ thuê bao trả trước, Chuyển trả sau sang trả trước.

Có nghĩa là: Không xét đến quá khứ trước ngày 14/05/2021, từ ngày 14/05/2021 KH chỉ được đứng tên thêm tối đa 3TB/ số giấy tờ. 3 TB này áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ Đăng ký thông tin, Đấu nối thuê bao trả trước, Chuyển nhượng/Cập nhật chính chủ thuê bao trả trước, Chuyển trả sau sang trả trước và thay đổi thông tin người sử dụng (áp dụng KHDN) (không áp dụng riêng từng nghiệp vụ mà áp dụng chung hết 5 nghiệp vụ liệt kê nêu trên)

  • KH cá nhân là người sử dụng DN đã đứng tên <=10 TB trước ngày 14/05/2021 thì từ ngày 14/05/2021 chỉ được phép đứng tên thêm 3TB thuộc các nghiệp vụ nêu trên (VD: 1 đăng ký thông tin, 1 chuyển nhượng, 1 chuyển đổi TS-TT).
  • Với KH mới từ ngày 14/05/2021 tại 1 thời điểm chỉ được đứng tên tối đa 3TB cho tất cả các nghiệp vụ này (TH KH đã chuyển nhượng TB cho KH khác thì KH vẫn được đứng tên 1 TB tiếp theo đảm bảo đủ tối đa 3TB/số giấy tờ)

3.2 Áp dụng giới hạn số lượng thuê bao di động trả trước được chuyển nhượng/1 giấy tờ cá nhân/tháng
Nội dung cũ:

  • Không áp dụng giới hạn chuyển nhượng thuê bao trả trước/1 giấy tờ cá nhân/tháng

Nội dung điều chỉnh áp dụng từ ngày 14/05/2021:

  • 1 số giấy tờ khách hàng cá nhân, 1 số giấy tờ cá nhân của người sử dụng thuộc doanh nghiệp được phép chuyển nhượng đi tối đa 10 thuê bao trả trước trong 1 tháng (Tính từ ngày 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng).

3.3 Áp dụng giới hạn số lượng thuê bao di động trả trước được đấu nối hoặc đăng ký thông tin/1 phút/1 user kênh bán cho tất cả các kênh bán
Nội dung cũ:

  • Giới hạn 1 phút tối đa chỉ thực hiện được 1 giao dịch đấu nối thuê bao trả trước hoặc đăng ký thông tin/1user kênh bán, áp dụng với các kênh bán ngoại trừ kênh Cửa hàng trực tiếp, Xuất nhập khẩu, Nhân viên quản lý các kênh.

Nội dung điều chỉnh áp dụng từ ngày 14/05/2021:

  • Áp dụng giới hạn 1 phút tối đa chỉ thực hiện được 1 giao dịch đấu nối thuê bao trả trước hoặc đăng ký thông tin/1user kênh bán với tất cả các kênh bán.

gioi han dau noi sim

Chat hỗ trợ
Chat ngay