Triển khai chính sách mới dịch vụ I-Share (áp dụng từ 18/12/2020)

Triển khai chính sách mới dịch vụ I-Share
1. Đối tượng áp dụng
Tất cả các thuê bao sử dụng DV Chuyển tiền iShare
2. Chính sách phí chuyển tiền DV iShare
– 2.1 Phí chuyển tiền áp dụng cụ thể như sau

  • Mức phí áp dụng 1 mức: 15%
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả các đối tượng (không phân biệt whitelist)
  • Kênh áp dụng: Trên tất cả các kênh USSD, SMS136 và webservice
  • Hạn mức áp dụng: 50k/lần và vượt hạn mức 300k/ngày

– 2.2 Phí chuyển tiền qua nickname: Giữ nguyên chính sách cũ
3. Thời gian triển khai: Từ 18/12/2020
ishare

Chat hỗ trợ
Chat ngay