Triển khai gói V160N toàn quốc và tăng ưu đãi cho khách hàng đóng cước trướng 6 tháng/12 tháng

Đăng ký: Vui lòng gọi 0988.900.366 để được tư vấn và đăng ký miễn phí

1. Thời gian: Từ ngày 15/10/2020.

2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
3. Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước có thời gian kích hoạt ≥30 ngày chuyển sang trả sau, thuê bao hòa mạng mới, chuyển mạng giữ số sang trả sau, tham gia gói cước Basic+, Family, Corporate.
4. Kênh áp dụng: Tất cả các kênh có quyền phát triển thuê bao trả sau.
5. Nội dung chính sách:
– Mở rộng phạm vi triển khai gói V160N ra Toàn quốc
  • V160N: MP 20 phút đầu tiên/cuộc nội mạng, 60 phút thoại ngoại mạng, 1,5 GB/ngày
  • Thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau gói V160N cần thỏa mãn điều kiện TDG bình quân tháng n-2 đến n-4 ≤ 160.000 đ.

Các quy định chính sách khách về thời gian cam kết, thời gian hưởng ưu đãi, chính sách Hybrid áp dụng theo CV số 6067/VTT-SP về việc triển khai bộ gói VxxN cho thuê bao di động trả sau từ ngày 05/08/2020

– Chính sách tăng ưu đãi cho khách hàng đóng cước trước 6T/12T:
+ Lưu lượng tặng khách hàng: 1GB * số tháng đóng cước trước áp dụng cho tất cả các phương án ĐCT.
+ Cước tặng khách hàng:

  • Đóng cước trước 1/3 tháng: Không tặng cước.
  • Đóng cước trước 6 tháng: Tặng ½ tháng
  • Đóng cước trước 12 tháng: Tặng 1 tháng

– Quy định về tiền cước tặng khách hàng:

  • Cước tặng khách hàng được sử dụng để điều chỉnh giảm cước phát sinh hàng tháng (ngoài phí gói), giảm trừ cho đến khi hết phần tiền cước được tặng thêm.
  • Cước tặng khách hàng (nếu còn) sẽ không bảo lưu khi thuê bao chuyển trả trước hoặc chấm dứt hợp đồng.

– Quy định về bảo lưu tiền cước đóng trước như hình bên dưới.

v160n
v160n 2
Chat hỗ trợ
Chat ngay