Triển khai tính năng gia hạn – khôi phục tự động tặng thêm chu kỳ (gói D500, D900, D500U)

Triển khai tính năng gia hạn – khôi phục tự động tặng thêm chu kỳ (gói D500, D900, D500U)
1. Thời gian triển khai: Từ tháng 11/2020
2. Đối tượng áp dụng: TB Dcom sử dụng gói D500, D900, D500U
3. Nội dung chi tiết:
– Từ ngày 01/11/2020, Viettel triển khai ưu đãi cho KH khi sử dụng hết chu kỳ của gói Dcom D500, D900, D500U. Nếu TB được gia hạn – khôi phục 100% phí gói sẽ được tặng 1→2 chu kỳ sử dụng. Chi tiết như sau:
– Tặng thêm từ 1→2 chu kỳ sử dụng (gồm cả lưu lượng và ngày sử dụng) khi TB được gia hạn − khôi phục tự động 1 trong các gói D500, D900, D500U đảm bảo điều kiện:

  • Gia hạn thành công 100% phí gói
  • Hoặc khôi phục thành công 100% phí gói (trong vòng 30 ngày kể từ ngày gia hạn không thành công)

– Cách tham gia: KH đảm bảo số tiền trong tài khoản gốc tại thời điểm gia hạn hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày gia hạn không thành công, hệ thống sẽ tự động gia hạn – khôi phục và tặng thêm chu kỳ cho KH (chi tiết ảnh đính kèm)
– Lưu ý:

  • Ưu đãi Không áp dụng cho trường hợp KH tự soạn tin nhắn đăng ký lại.
  • Các thông tin khác của gói cước (không nhắc đến trong bản tin) vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.

tang chu ky khi gia han goi cuoc