vcontract

Viettel chính thức kinh doanh dịch vụ Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract

Ngày 11/10/2022, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố chính thức kinh doanh dịch vụ vContract sau khi được Bộ Công thương trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ, đáp ứng đầy đủ quy định pháp lý. Giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử Viettel (vContract) là nền tảng hỗ […]

Viettel chính thức kinh doanh dịch vụ Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract Read More »