Điều chỉnh tăng lưu lượng các gói (V120C, V150C, V200C)

Điều chỉnh tăng lưu lượng các gói (V120C, V150C, V200C)
1. Thời gian và đối tượng áp dụng: Thuê bao đăng ký mới và thuê bao đang sử dụng hoặc gia hạn/ khôi phục các gói (V120C, V150C, V200C) từ ngày 17/6/2021.
2. Nội dung điều chỉnh: (chi tiết kèm ảnh)
điều chỉnh V120C

Bình luận: 1

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *