Gói cước ưu đãi Viettel

Gói addon

ST10K (10.000đ/lần)
– Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
– Khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.
ĐK: soạn tin ST10K 363426668 gửi 9123
ST15K (15.000đ/lần)
– Có 3GB/3 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.
ĐK: soạn tin ST15K 363426668 gửi 9123
ST30K (30.000đ/lần)
– Có 7GB/7 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.
ĐK: soạn tin ST30K 363426668 gửi 9123

Gói combo

V50C (50.000đ/tháng)
– Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 2GB tốc độ cao, hết 2GB ngừng truy cập
ĐK: soạn tin V50C 363426668 gửi 9123
V70C (70.000đ/ tháng)
– Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 300MB tốc độ cao /ngày (9GB/tháng)
ĐK: soạn tin V70C 363426668 gửi 9123
V70X (70.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
– Có 500MB tốc độ cao /ngày (15GB/tháng)
ĐK: soạn tin V70X 363426668 gửi 9123
F70 (70.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
– Có 20 phút ngoại mạng /tháng
– Có 3GB/tháng, hết 3GB ngừng truy cập
ĐK: soạn tin F70 363426668 gửi 9123
F90 (90.000đ/ tháng)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
ĐK: soạn tin F90 363426668 gửi 9123
F90U (90.000đ/ tháng)
– Có 5GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
ĐK: soạn tin F90U 363426668 gửi 9123
V90C (90.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút đầu /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 500MB tốc độ cao /ngày
– Có 20 phút gọi ngoại mạng
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
ĐK: soạn tin V90C 363426668 gửi 9123
V90X (90.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB/tháng)
– Có 20 phút gọi ngoại mạng /tháng
ĐK: soạn tin V90X 363426668 gửi 9123
B100K (100.000đ/ tháng)
– Có 500 phút gọi nội mạng
– Có 600MB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
ĐK: soạn tin B100K 363426668 gửi 9123
V120C (120.000đ/ tháng)
– Miễn phí 20 phút đầu /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB /tháng)
– Có 50 phút gọi ngoại mạng
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
ĐK: soạn tin V120C 363426668 gửi 9123
V120 (120.000đ/ tháng)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
ĐK: soạn tin V120 363426668 gửi 9123
V120X (120.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB/tháng)
– Có 50 phút gọi ngoại mạng /tháng
ĐK: soạn tin V120X 363426668 gửi 9123
F120 (120.000đ/ tháng)
– Có 7GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
ĐK: soạn tin F120 363426668 gửi 9123
F120U (120.000đ/ tháng)
– Có 7GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
ĐK: soạn tin F120U 363426668 gửi 9123
F140 (140.000đ/ tháng)
– Có 8GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 60 phút gọi ngoại mạng/tháng
ĐK: soạn tin F140 363426668 gửi 9123
V150X (150.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 1.5GB tốc độ cao /ngày (45GB/tháng)
– Có 50 phút gọi ngoại mạng /tháng
ĐK: soạn tin V150X 363426668 gửi 9123
B150K (150.000đ/ tháng)
– Có 500 phút gọi nội mạng
– Có 500 tin nhắn nội mạng
– Có 1.5GB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
ĐK: soạn tin B150K 363426668 gửi 9123
F190 (190.000đ/ tháng)
– Có 9GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 100 phút gọi ngoại mạng/tháng
ĐK: soạn tin F190 363426668 gửi 9123
ST200 (200.000đ/ tháng)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 200 phút gọi ngoại mạng/tháng
ĐK: soạn tin ST200 363426668 gửi 9123
V200X (200.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 2GB tốc độ cao /ngày (60GB/tháng)
– Có 200 phút gọi ngoại mạng /tháng
ĐK: soạn tin V200X 363426668 gửi 9123
6F90 (540.000đ/ 6 tháng)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 6 tháng
ĐK: soạn tin 6f90 363426668 gửi 9123
6V120 (720.000đ/ 6 tháng)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 6 tháng
ĐK: soạn tin 6V120 363426668 gửi 9123
12F90 (1.080.000đ/ 1 năm)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 12 tháng
ĐK: soạn tin 12f90 363426668 gửi 9123
12V120 (1.440.000đ/ 1 năm)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 12 tháng
ĐK: soạn tin 12V120 363426668 gửi 9123

Gói data

XL50 (50.000đ/tháng)
– Có 5GB/tháng, hết 5GB ngừng truy cập.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin XL50 363426668 gửi 9123
Mimax70 (70.000đ/tháng)
– Có 3GB/tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin Mimax70 363426668 gửi 9123
ST70 (70.000đ/ tháng)
– Có 1GB/ngày (30GB/tháng)
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin ST70 363426668 gửi 9123
ST70K (70.000đ/ tháng)
– Có 500MB tốc độ cao /ngày (15GB/tháng)
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
ĐK: soạn tin ST70K 363426668 gửi 9123
Mimax90 (90.000đ/tháng)
– Có 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin Mimax90 363426668 gửi 9123
XL90 (90.000đ/tháng)
– Có 9GB/tháng, hết 9GB ngừng truy cập.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin XL90 363426668 gửi 9123
ST90 (90.000đ/tháng)
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB /tháng)
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
ĐK: soạn tin ST90 363426668 gửi 9123
ST120 (120.000đ/ 28 ngày)
– Có 28GB/28 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin ST120 363426668 gửi 9123
ST120K (120.000đ/ tháng)
– Có 2GB tốc độ cao /ngày (60GB /tháng)
– Miễn phí 25GB dữ liệu lưu trữ trên ứng dụng lifebox
– Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
ĐK: soạn tin ST120K 363426668 gửi 9123
EST120K (120.000đ/ tháng)
– Có 28GB tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
– Miễn phí Data trên ứng dụng Liên quân mobile
ĐK: soạn tin EST120 363426668 gửi 9123
Mimax125 (125.000đ/tháng)
– Có 8GB/tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin Mimax125 363426668 gửi 9123
ST150 (150.000đ/ tháng)
– Có 28GB/28 ngày
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
ĐK: soạn tin ST150 363426668 gửi 9123
ST150K (150.000đ/ tháng)
– Miễn phí 25GB dữ liệu lưu trữ trên ứng dụng lifebox
– Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
ĐK: soạn tin ST150K 363426668 gửi 9123
Mimax200 (200.000đ/tháng)
– Có 15GB/tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin Mimax200 363426668 gửi 9123
Umax300 (300.000đ/tháng)
– Có 30GB/tháng, hết truy cập tốc độ 1Mbps
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin Umax300 363426668 gửi 9123
12XL50 (600.000đ/12 tháng)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập.
– Sử dụng trong 12 tháng
ĐK: soạn tin 12XL50 363426668 gửi 9123
Dcom D500 (500.000đ/năm)
– Có 4GB/tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
– Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
– Phí đăng ký 500.000đ
ĐK: soạn tin D500 363426668 gửi 9123
Dcom D900 (900.000đ/năm)
– Có 7GB/tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
– Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
– Phí đăng ký 900.000đ
ĐK: soạn tin D900 363426668 gửi 9123

Gói thoại

MP30 (30.000đ/tháng)
– Có 300 phút gọi nội mạng
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP30 363426668 gửi 9123
MP30X (30.000đ/tháng)
– Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 500 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP30X 363426668 gửi 9123
DK50 (50.000đ/ tháng)
– Có 500 phút gọi nội mạng sử dụng trong 30 ngày
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
ĐK: soạn tin DK50 363426668 gửi 9123
MP50 (50.000đ/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP50 363426668 gửi 9123
MP50X (50.000đ/tháng)
– Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 500 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP50X 363426668 gửi 9123
MP70 (70.000đ/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP70 363426668 gửi 9123
MP70X (70.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP70X 363426668 gửi 9123
MP90 (90.000đ/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP90 363426668 gửi 9123
MP90X (90.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP90X 363426668 gửi 9123
T100 (100.000đ/ tháng)
– Có 1.000 phút gọi nội mạng
– Có 50 phút ngoại mạng
ĐK: soạn tin T100 363426668 gửi 9123
MP120X (120.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
ĐK: soạn tin MP120X 363426668 gửi 9123