Tổng hợp các gói cước ưu đãi nhất của Viettel, cập nhật 04/2021

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các gói cước ưu đãi nhất hiện có của Viettel được cập nhật đến 04/2021, áp dụng đối với các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều của Viettel.

Gói addon

MT10U (10.000đ/lần)
– Có 1GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
– Hết 1GB truy cập tốc độ thấp
hoặc soạn tin MT10U 363426668 gửi 9123
ST10K (10.000đ/lần)
– Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
– Khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.
hoặc soạn tin ST10K 363426668 gửi 9123
ST15K (15.000đ/lần)
– Có 3GB/3 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.
hoặc soạn tin ST15K 363426668 gửi 9123
ST30K (30.000đ/lần)
– Có 7GB/7 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.
hoặc soạn tin ST30K 363426668 gửi 9123

Gói combo

V50C (50.000đ/tháng)
– Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 2GB tốc độ cao, hết 2GB ngừng truy cập
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V50C 363426668 gửi 9123
V70C (70.000đ/ tháng)
– Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 300MB tốc độ cao /ngày (9GB/tháng)
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V70C 363426668 gửi 9123
V70X (70.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
– Có 500MB tốc độ cao /ngày (15GB/tháng)
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V70X 363426668 gửi 9123
F70 (70.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
– Có 20 phút ngoại mạng /tháng
– Có 3GB/tháng, hết 3GB ngừng truy cập
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin F70 363426668 gửi 9123
F90 (90.000đ/ tháng)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin F90 363426668 gửi 9123
F90U (90.000đ/ tháng)
– Có 5GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin F90U 363426668 gửi 9123
V90C (90.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút đầu /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 500MB tốc độ cao /ngày
– Có 20 phút gọi ngoại mạng
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V90C 363426668 gửi 9123
V90X (90.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB/tháng)
– Có 20 phút gọi ngoại mạng /tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V90X 363426668 gửi 9123
B100K (100.000đ/ tháng)
– Có 500 phút gọi nội mạng
– Có 600MB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin B100K 363426668 gửi 9123
V120C (120.000đ/ tháng)
– Miễn phí 20 phút đầu /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB /tháng)
– Có 50 phút gọi ngoại mạng
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin V120C 363426668 gửi 9123
V120 (120.000đ/ tháng)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin V120 363426668 gửi 9123
V120X (120.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB/tháng)
– Có 50 phút gọi ngoại mạng /tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V120X 363426668 gửi 9123
F120 (120.000đ/ tháng)
– Có 7GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin F120 363426668 gửi 9123
F120U (120.000đ/ tháng)
– Có 7GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin F120U 363426668 gửi 9123
F140 (140.000đ/ tháng)
– Có 8GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 60 phút gọi ngoại mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin F140 363426668 gửi 9123
V150X (150.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 1.5GB tốc độ cao /ngày (45GB/tháng)
– Có 50 phút gọi ngoại mạng /tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V150X 363426668 gửi 9123
B150K (150.000đ/ tháng)
– Có 500 phút gọi nội mạng
– Có 500 tin nhắn nội mạng
– Có 1.5GB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin B150K 363426668 gửi 9123
F190 (190.000đ/ tháng)
– Có 9GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 100 phút gọi ngoại mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin F190 363426668 gửi 9123
ST200 (200.000đ/ tháng)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 200 phút gọi ngoại mạng/tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin ST200 363426668 gửi 9123
V200X (200.000đ/ tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Có 2GB tốc độ cao /ngày (60GB/tháng)
– Có 200 phút gọi ngoại mạng /tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin V200X 363426668 gửi 9123
6F90 (540.000đ/ 6 tháng)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 6 tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin 6f90 363426668 gửi 9123
6V120 (720.000đ/ 6 tháng)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 6 tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin 6V120 363426668 gửi 9123
12F90 (1.080.000đ/ 1 năm)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
– Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 12 tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin 12f90 363426668 gửi 9123
12V120 (1.440.000đ/ 1 năm)
– Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
– Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
– Sử dụng trọn gói trong vòng 12 tháng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin 12V120 363426668 gửi 9123

Gói data

XL50 (50.000đ/tháng)
– Có 5GB/tháng, hết 5GB ngừng truy cập.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin XL50 363426668 gửi 9123
Mimax70 (70.000đ/tháng)
– Có 3GB/tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin Mimax70 363426668 gửi 9123
ST70 (70.000đ/ tháng)
– Có 1GB/ngày (30GB/tháng)
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin ST70 363426668 gửi 9123
ST70K (70.000đ/ tháng)
– Có 500MB tốc độ cao /ngày (15GB/tháng)
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin ST70K 363426668 gửi 9123
Mimax90 (90.000đ/tháng)
– Có 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin Mimax90 363426668 gửi 9123
XL90 (90.000đ/tháng)
– Có 9GB/tháng, hết 9GB ngừng truy cập.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin XL90 363426668 gửi 9123
ST90 (90.000đ/tháng)
– Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB /tháng)
– Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin ST90 363426668 gửi 9123
ST120 (120.000đ/ 28 ngày)
– Có 28GB/28 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin ST120 363426668 gửi 9123
ST120K (120.000đ/ tháng)
– Có 2GB tốc độ cao /ngày (60GB /tháng)
– Miễn phí 25GB dữ liệu lưu trữ trên ứng dụng lifebox
– Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
hoặc soạn tin ST120K 363426668 gửi 9123
EST120K (120.000đ/ tháng)
– Có 28GB tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
– Miễn phí Data trên ứng dụng Liên quân mobile
hoặc soạn tin EST120 363426668 gửi 9123
Mimax125 (125.000đ/tháng)
– Có 8GB/tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin Mimax125 363426668 gửi 9123
ST150 (150.000đ/ tháng)
– Có 28GB/28 ngày
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin ST150 363426668 gửi 9123
ST150K (150.000đ/ tháng)
– Miễn phí 25GB dữ liệu lưu trữ trên ứng dụng lifebox
– Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
hoặc soạn tin ST150K 363426668 gửi 9123
Mimax200 (200.000đ/tháng)
– Có 15GB/tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin Mimax200 363426668 gửi 9123
Umax300 (300.000đ/tháng)
– Có 30GB/tháng, hết truy cập tốc độ 1Mbps
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
hoặc soạn tin Umax300 363426668 gửi 9123
12XL50 (600.000đ/12 tháng)
– Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập.
– Sử dụng trong 12 tháng
hoặc soạn tin 12XL50 363426668 gửi 9123
Dcom D500 (500.000đ/năm)
– Có 4GB/tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
– Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
– Phí đăng ký 500.000đ
Áp dụng cho sim Dcom Viettel.
hoặc soạn tin D500 363426668 gửi 9123
Dcom D900 (900.000đ/năm)
– Có 7GB/tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
– Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
– Phí đăng ký 900.000đ
Áp dụng cho sim Dcom Viettel.
hoặc soạn tin D900 363426668 gửi 9123

Gói thoại

MP30 (30.000đ/tháng)
– Có 300 phút gọi nội mạng
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP30 363426668 gửi 9123
MP30X (30.000đ/tháng)
– Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 500 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP30X 363426668 gửi 9123
DK50 (50.000đ/ tháng)
– Có 500 phút gọi nội mạng sử dụng trong 30 ngày
– Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin DK50 363426668 gửi 9123
MP50 (50.000đ/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP50 363426668 gửi 9123
MP50X (50.000đ/tháng)
– Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 500 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP50X 363426668 gửi 9123
MP70 (70.000đ/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP70 363426668 gửi 9123
MP70X (70.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP70X 363426668 gửi 9123
MP90 (90.000đ/tháng)
– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP90 363426668 gửi 9123
MP90X (90.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP90X 363426668 gửi 9123
T100 (100.000đ/ tháng)
– Có 1.000 phút gọi nội mạng
– Có 50 phút ngoại mạng
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi
hoặc soạn tin T100 363426668 gửi 9123
MP120X (120.000đ/tháng)
– Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
– Sử dụng trong 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.
hoặc soạn tin MP120X 363426668 gửi 9123

dang ky goi cuoc

Chat hỗ trợ
Chat ngay