Cẩm nang hướng dẫn sử dụng logo Viettel vào nhận diện ngoài trời và truyền thông số

Các thông tin và quy chuẩn được đưa ra trong cẩm nang nhằm đảm bảo tính nhất quán trong mọi hoạt động vận hành – truyền thông xuyên suốt các cấp thương hiệu. Chỉ khi có sự nhất quán, chúng ta mới có thể thực sự đạt được sức mạnh cộng hưởng để tạo sự khác biệt và lan tỏa trọn vẹn tinh thần Viettel. Ứng dụng sử dụng logo Viettel vào nhận diện ngoài trời và Truyền thông số là 1 trong những ứng dụng được sử dụng thịnh hành tại Viettel tỉnh/tp. Để thực hiện đúng nhận diện thương hiệu, Nhịp Sống gửi các đ/c đặc biệt là các đ/c phụ trách Truyền thông Viettel tỉnh/tp thống nhất cách ứng dụng trên.

hướng dẫn sử dụng logo Viettel

hd su dung logo vtai 07

hd su dung logo vtai 08

hd su dung logo vt 09

hd su dung logo vt 10

hd su dung logo vtai 11

hd su dung logo vtai 12

Chat hỗ trợ
Chat ngay