Chuyển tiền vào tài khoản ViettelPay theo số tài khoản có yêu cầu nhập chi nhánh thì chọn chi nhánh nào?

Viettel cho tôi hỏi, chuyển tiền vào tài khoản ViettelPay theo số tài khoản có yêu cầu nhập chi nhánh, vậy cần chọn chi nhánh nào?

Câu hỏi:

Viettel cho tôi hỏi, chuyển tiền vào tài khoản ViettelPay theo số tài khoản có yêu cầu nhập chi nhánh, vậy cần chọn chi nhánh nào?

chuyen tien 2

Trả lời:

Xin được trả lời bạn như sau:

Khi chuyển tiền từ ngân hàng khác vào tài khoản ViettelPay theo số tài khoản có yêu cầu nhập chi nhánh thì KH chọn ngân hàng MB, chi nhánh Điện Biên Phủ tại Hà Nội.

Chỉ lưu ý, hiện chưa hỗ trợ chuyển tiền từ quầy giao dịch ngân hàng MB, quầy giao dịch BIDV vào ViettelPay được nhé!

Thân!

Chat hỗ trợ
Chat ngay