Thứ 3_ Ngày 10/08/2021, Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước

Thứ 3_ Ngày 10/08/2021, Viettel khuyến mại 20% tất cả các mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao trả trước trên toàn quốc.
– Khuyến mại diễn ra trong MỘT NGÀY DUY NHẤT.
– Trừ các gói cước Tourist, Công nhân, An ninh, Dcom, Vtracking, Smartmotor, Kiddy.
– Tiền khuyến mại sử dụng đến hết ngày 25/08/2021.
viettel khuyến mại

Chat hỗ trợ
Chat ngay