Thứ 7_ Ngày 10/07/2021, Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước

Thứ 7_ Ngày 10/07/2021, Viettel khuyến mại 20% tất cả các mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao trả trước trên toàn quốc.
Khuyến mại diễn ra trong MỘT NGÀY DUY NHẤT.
Trừ các gói cước Tourist, Công nhân, An ninh, Dcom, Vtracking, Smartmotor, Kiddy.
Tiền khuyến mại sử dụng đến hết ngày 25/07/2021.

khuyen mai the nap