Gói combo

12f90

Gói cước 12F90 Viettel: combo miễn phí gọi + vào mạng trong 12 tháng

Giới thiệu Gói 12F90 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 15 phút ngoại mạng /tháng – Có 5GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước 12F90 Viettel: combo miễn phí gọi + vào mạng trong 12 tháng Đọc tiếp »

6F90

Gói cước 6F90 Viettel: combo miễn phí gọi + vào mạng trong 6 tháng

Giới thiệu Gói 6F90 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 15 phút ngoại mạng /tháng – Có 5GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước 6F90 Viettel: combo miễn phí gọi + vào mạng trong 6 tháng Đọc tiếp »

F190 viettel

Gói cước F190 Viettel: Với 190.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 9GB data

Giới thiệu Gói F190 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 100 phút ngoại mạng /tháng – Có 9GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước F190 Viettel: Với 190.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 9GB data Đọc tiếp »

F140 viettel

Gói cước F140 Viettel: Với 140.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 60 phút ngoại mạng + 8GB data

Giới thiệu Gói F140 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 60 phút ngoại mạng /tháng – Có 8GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước F140 Viettel: Với 140.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 60 phút ngoại mạng + 8GB data Đọc tiếp »

F120U viettel

Gói cước F120U Viettel: Với 120.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng + 7GB data không giới hạn băng thông

Giới thiệu Gói F120U là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 40 phút ngoại mạng /tháng – Có 7GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao truy cập tốc độ thấp …

Gói cước F120U Viettel: Với 120.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng + 7GB data không giới hạn băng thông Đọc tiếp »

F120 Viettel

Gói cước F120 Viettel: Với 120.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng + 7GB data

Giới thiệu Gói F120 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 40 phút ngoại mạng /tháng – Có 7GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước F120 Viettel: Với 120.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng + 7GB data Đọc tiếp »

F70 Viettel

Gói cước F70 Viettel: Với 70.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 3GB data

Giới thiệu Gói F70 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 20 phút ngoại mạng /tháng – Có 3GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước F70 Viettel: Với 70.000đ/tháng miễn phí gọi nội mạng + 3GB data Đọc tiếp »

f90

Gói cước F90 Viettel: Với 90.000đ/tháng có 5GB + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút

Giới thiệu Gói F90 là gói cước dành cho thuê bao trả trước theo danh sách của Viettel. Ưu đãi – Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút – Có 15 phút ngoại mạng /tháng – Có 5GB tốc độ cao /tháng, hết tốc độ cao ngừng truy cập không phát …

Gói cước F90 Viettel: Với 90.000đ/tháng có 5GB + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút Đọc tiếp »

Chat hỗ trợ
Chat ngay