100% nhân viên quảng cáo truyền thông Viettel tỉnh/TP được đào tạo quy chuẩn nhận diện thương hiệu Viettel mới

Thực tế, hình ảnh mới của Viettel đã được các đơn vị và CBNV thực hiện thay đổi trên các phương tiện online, và dần áp dụng vào các kênh offline. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số tỉnh/TP vẫn chưa nắm rõ được quan điểm, ý nghĩa, cách áp dụng nhận diện thương hiệu mới vào thực tế các hoạt động tại địa bàn.

Bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu Viettel mới đã được Tập đoàn ban hành từ quý I/2021. Thực tế, hình ảnh mới của Viettel đã được các đơn vị và CBNV thực hiện thay đổi trên các phương tiện online, và dần áp dụng vào các kênh offline. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số tỉnh/TP vẫn chưa nắm rõ được quan điểm, ý nghĩa, cách áp dụng nhận diện thương hiệu mới vào thực tế các hoạt động tại địa bàn.

dao tao1

Nắm bắt được thực tế này, Trung tâm Khách hàng & Marketing đã phối hợp với Phòng Đào tạo và đối tác Brand Creativity – đơn vị thực hiện tư vấn thương hiệu mới cho Tập đoàn, tổ chức truyền thông cho đội ngũ nhân viên phụ trách quảng cáo truyền thông tại Viettel tỉnh/TP về quy chuẩn nhận diện thương hiệu mới, giúp CBNV xác định đúng hướng đi trong các hoạt động liên quan đến truyền thông và vận hành thương hiệu trong thời gian tới. Thông qua buổi đào tạo, CBNV nắm được các nội dung chính như:

  1. Nền tảng thương hiệu: Gồm định vị, tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý, tuyên ngôn và giá trị dẫn dắt thương hiệu – áp dụng cho tất cả các thương hiệu thuộc Tập đoàn Viettel.
  2. Nhận diện thương hiệu Viettel: Quy chuẩn về hệ thống nhận diện cốt lõi của thương hiệu  Tập đoàn, bao gồm nhận diện ngôn ngữ và nhận diện hình ảnh.
  3. Cấu trúc thương hiệu: Tổng quan về sơ đồ cấu trúc các thương hiệu thuộc Tập đoàn Viettel, giúp xác định phân cấp, phân loại và mối tương quan giữa các thương hiệu với nhau và với Tập đoàn.
  4. Nhận diện thương hiệu nhánh: Quy chuẩn về nhận diện cho từng nhóm thương hiệu nhánh (thuộc phân cấp đơn vị thành viên/cấp hoạt động và các phân loại gắn nhãn chung/bảo chứng/độc lập), được phát triển mở rộng từ hệ thống nhận diện  thương hiệu Tập đoàn.
  5. Ứng dụng nhận diện thương hiệu vào thực tế: Minh họa hình thức thể hiện và gợi ý cách thức ứng dụng các yếu tố nhận diện thương hiệu vào các thiết kế, vật phẩm, không gian…

Thông qua buổi đào tạo, Trung tâm Khách hàng và Marketing VTT đã giải đáp những vướng mắc tỉnh/TP gặp phải thông qua các ví dụ thực tế, giúp CBNV dễ dàng tiếp thu thông tin và áp dụng được vào thực tiễn công việc hàng ngày. Một số ý kiến thắc mắc của Viettel tỉnh/TP đã được TT. KH&MKT phản hồi lên Ban Truyền thông Tập đoàn để bổ sung các quy định mới cho phù hợp:

  • Bộ tài liệu Quy chuẩn Nhận diện Thương hiệu: Viettel Telecom sẽ chia sẻ quyền truy cập trên trang truyền thông chung datasecurit để các đầu mối phụ trách quảng cáo truyền thông tại CN tỉnh có thể tải dữ liệu mẫu và áp dụng vào thực tế.
  • Tỉnh/TP có nhu cầu sử dụng logo Viettel kết hợp với tên tỉnh, dành riêng cho các chương trình đặc thù tại địa phương: Ban truyền thông Tập đoàn sẽ đánh giá và phản hồi lại, sau khi xin ý kiến lãnh đạo Tập đoàn.