13 năm Xi măng Cẩm Phả: Từng bước hiện thực hóa khát vọng dẫn đầu Việt Nam

Sau 13 năm phát triển (5/6/2008 – 05/06/2021), Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đã từng bước chiếm lĩnh thị trường sẵn sàng chinh phục mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp xi măng hàng đầu tại Việt Nam.

info 13 năm XMCP-01-1