19 dấu mốc lịch sử của TCT Mạng lưới Viettel

TCT Mạng lưới Viettel thành lập ngày 18/12/2001 nhưng lịch sử mạng lưới Viettel khởi nguồn từ đường trục cáp quang Bắc – Nam đầu tiên là 1A vào cuối những năm 90 và việc ứng dụng công nghệ VoIP cho dịch vụ 178 đánh dấu sự gia nhập thị trường viễn thông của Viettel.

19 dấu mốc lịch sử của cty mạng lưới viettel

19 moc lich su 01

19 moc lich su 02

19 moc lich su 03

19 moc lich su 04

19 moc lich su 05

19 moc lich su 06

19 moc lich su 07

19 moc lich su 09

19 moc lich su 08

19 moc lich su 10

19 moc lich su 11

19 moc lich su 12

19 moc lich su 13

19 moc lich su 14

19 moc lich su 15

19 moc lich su 16

19 moc lich su 17

19 moc lich su 18

19 moc lich su 19

Chat ngay