3 nhận thức quan trọng PTGĐ Tào Đức Thắng truyền thông tại Hội nghị sơ kết quý 1/2021

Tại Hội nghị Sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2021 của TCT vừa qua, tham dự với vai trò chủ trì, PTGĐ Tập đoàn Tào Đức Thắng đã có những quán triệt quan trọng về mặt nhận thức đối với toàn thể hội nghị, đặc biệt là những đ/c đang đảm nhận vai trò lãnh đạo chỉ huy của các phòng, khối, trung tâm và đặc biệt là 63 GĐ Viettel tỉnh/TP.

Mặc dù VTT đã hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu quan trọng mà Tập đoàn giao như doanh thu, lợi nhuận , doanh thu dịch vụ, thị phần… nhưng kết quả kinh doanh quý 1/2021 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, mà trong đó có những tập thể chưa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm như doanh thu dịch vụ, doanh thu tiêu dùng di động, tăng trưởng doanh thu tiêu dùng hướng data, phát triển thuê bao 4G mới…

Cụ thể kết quả thực hiện của các tỉnh với các chỉ tiêu quan trọng quý 1/2021 như sau:

Doanh thu dịch vụ: 55/63 Tỉnh tăng trưởng dương;  8/63 tỉnh tăng trưởng âm:

+    05 Tỉnh tăng trưởng cao nhất: VTU (+6,2%); NTN (+8,0%); BGG (+7,3%); BDG (+7,5%); KTM (+7,8%).

+    05 Tỉnh tăng trưởng thấp nhất: HDG (-2,5 %); QNH (-2,9%); KHA (-3,2%); LSN (-1,6%); KGG (-1,6%)

Doanh thu tiêu dùng di động: Có 42/63 tỉnh tăng trưởng âm và 21/63 Tỉnh tăng trưởng dương, trong đó:

+    05 Tỉnh tăng trưởng cao nhất: KTM (+5,5%); LDG (+3,8%); BDG(+6,2%); BPC (+5,0%); VTU (+3,9%).

+    05 Tỉnh tăng trưởng thấp nhất: QNH (-5,6%); HDG (-5,9%); KHA (-5,9%); CMU (-7,5%); HUG (-6,2%)

Tăng trưởng doanh thu tiêu dùng hướng data: 62/63 tỉnh tăng trưởng dương, 1/63 tỉnh tăng trưởng âm, trong đó:

+    05 Tỉnh tăng trưởng cao nhất: BDG (+28,8%); KTM (+28,6%); VTU (+26,6%); VPC (+25,3%); NTN (+27,6%)

+    05 Tỉnh tăng trưởng thấp nhất: CMU(-4,6%), LSN (+5,7%); LCU(+6,7%), QBH (+6,4%); BLU (+1,9%);

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ CĐBR: 63/63 Tỉnh đều có tăng trưởng dương, trong đó:

+    05 Tỉnh tăng trưởng cao nhất: CMU (+28,6%); TBH (+22,8%); YBI (+20,8%); BGG (+20,5%); QBH (+20,9%).

+    05 Tỉnh tăng trưởng thấp nhất: HCM (+2,8%); KHA (+5,6%); DNG (+7,4%); LCU (+7,4%); DBN (+7,6%);

Tăng trưởng thuê bao thực 4G: 54/63 Tỉnh tăng trưởng dương và 9/63 Tỉnh tăng trưởng âm, trong đó:

+    05 Tỉnh tăng trưởng cao nhất: DBN (+9,3%); SLA (+8%); HBH (+9,5%); THA (+7,7%), QNI (+9,2%).

+    05 Tỉnh tăng trưởng thấp nhất: KHA (-0,6%); LDG (-2,6%); BLU (-0,9%); TVH (-0,8%); HCM (-1,1%);

Tăng trưởng thuê bao FTTH: 63/63 Tỉnh có tăng trưởng dương, trong đó:

+    05 Tỉnh tăng trưởng cao nhất: LCI (+6,3%); HBH (+5,5%); HTH (+6,2%), THA (+5,3%), CMU (+5,8%).

+    05 Tỉnh tăng trưởng thấp nhất: KTM (+1,9%); DNG (+1,6%); KHA (+1,4%); HCM (+0,5%); TNH (+1,7%);

tao thang

Vai trò, năng lực của các GĐ tỉnh là quyết định

PTGĐ Tập đoàn cho rằng, các GĐ Viettel tỉnh/TP không thể nói kết quả của đơn vị mình kém là do hoàn cảnh khách quan, chủ quan khó khăn. Bởi vì khó khăn là khó khăn chung nhưng vẫn có những tỉnh làm rất tốt. Như vậy yếu tố con người, đặc biệt năng lực và vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng, có tính quyết định với sự phát triển của đơn vị.

GĐ tỉnh là người hội tụ được 3 tố chất

Đ/c Tào Đức Thắng còn nhấn mạnh:“Nếu so sánh với những khó khăn tại các thị trường, thì những khó khăn trong nước mà các đ/c GĐ tỉnh đang phải đối mặt không phải là quá lớn. Sự thành công vượt bậc của Tanzania trong một năm 2020 quá khó khăn vừa qua chính là tấm gương cho tất cả người Viettel. Khó khăn chính là chất xúc tác và thách thức là động lực để chúng ta sáng tạo hơn, bứt phá hơn.

Các đ/c GĐ tỉnh phải nhận thức được rằng mình là người dẫn dắt, người chịu trách nhiệm cao nhất tại tỉnh và mọi vấn đề ở tỉnh đều do mình, và mình chính là giải pháp.
GĐ tỉnh phải là người hội tụ được 3 tố chất: tập hợp được sức mạnh của tất cả CBNV tại đơn vị cùng hướng về mục tiêu chung; tinh thân sẵn sàng xông pha, không ngại khó khăn, luôn hướng về phía trước và sự quyết liệt, trách nhiệm.”

Được giao chỉ tiêu là được chỉ cho việc để làm

Trước một số ý kiến của các GĐ tỉnh cho rằng chỉ tiêu được giao nhiều, PTGĐ Tào Đức Thắng cho rằng, cùng là một vấn đề nhưng có nhiều góc nhìn. Với vấn đề này, PTGĐ Tập đoàn cho rằng chúng ta cần phải nhận thức rằng, được giao chỉ tiêu là được chỉ cho việc để làm. Là căn cứ vào đó để dễ dàng triển khai các chương trình hành động. Từ các chỉ tiêu được giao các đ/c GĐ tỉnh cần phải biến thành các hành động, các chương trình và phân bổ nhiệm vụ đến các CBNV, tập trung nguồn lực để hiện thực các mục tiêu được giao.
3 nội dung nhận thức quan trọng của PTGĐ Tập đoàn dành cho các lãnh đạo, chỉ huy của VTT đặc biệt là các đ/c GĐ 63 Viettel tỉnh/TP sẽ là kim chỉ nam để VTT tiến tới chinh phục các mục tiêu thách thức trong quý 2/2021.

Chat hỗ trợ
Chat ngay