30% CBNV tại địa bàn Hà Nội chính thức làm online từ 31/05/2021

Nhằm phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào đơn vị, ảnh hưởng đến sức khỏe CBNV cũng như đảm bảo các hoạt động sản xuất , kinh doanh; Ban chỉ đạo phòng tránh COVID-19 đã đề nghị Viettel HNI và các cơ quan, đơn vị trực thuộc VTT, CBNV các phòng, khối, trung tâm trực thuộc TCT trên địa bàn Hà Nội bố trí 30% quân số làm online.

viettel lam viec online

“Các đ/c chỉ huy thực hiện giao việc bằng văn bản, đánh giá công việc cho CBNV làm việc tại nhà định kỳ hàng ngày/tuần, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn” – PTGĐ Nguyễn Quang Lập – Trưởng ban Chỉ đạo phòng tránh COVID-19 TCT.

Cụ thể, từ 31/5-09/06/2021, VTT kích hoạt chế độ làm việc online 30% quân số tại các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trừ các đối tượng thuộc diện F, sinh sống tại địa bàn phong tỏa theo quy định, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị, CBNV chủ trì/thực hiện các nhiệm vụ/dự án quan trọng, các công việc không thể thực hiện online được, còn lại các đơn vị chủ động bố trí quân số. TCT sẽ chuẩn bị hệ thống và thực hiện cấp phát user truy cập cho CBNV làm online theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn CNTT.

Chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp quán triệt, triển khai các biện pháp phòng dịch theo các Chỉ thị, văn bản hưởng dẫn của Ban Chỉ đạo Tập đoàn và hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền, cơ sở y tế địa phương. Các đ/c chỉ huy thực hiện giao việc bằng văn bản, đánh giá công việc cho CBNV làm việc tại nhà định kỳ hàng ngày/tuần, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn. Các đơn vị hạn chế việc tổ chức hội nghị/hội họp trực tiếp, chuyển tối đa sang họp trực tuyến. Sau khi bố trí lực lượng làm việc tại nhà, phải bố trí giãn cách số CBNV còn lại làm việc tại trụ sở, đảm bảo khoảng cách 2,0m.

CBNV làm việc online phải tuyệt đối chấp hành các quy định phòng chống dịch của TP Hà Nội, địa phương cũng như các quy định làm việc online của Tập đoàn. CBNV khi làm online tại nhà cần thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, công việc do chỉ huy giao cho. Tuyệt đối thực hiện làm việc tại nhà theo đúng địa chỉ đăng ký, không được rời khỏi nhà; trường hợp có công việc cần thiết phải rời khỏi nhà thì phải báo cáo, xin ý kiến Chỉ huy cơ quan, đơn vị trước khi thực hiện.

Trường hợp vi phạm quy định làm việc và biện pháp phòng, chống dịch của Tập đoàn, địa phương thì chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Tập đoàn