6 quy tắc ứng xử của người Viettel năm 2021

Ngày 28/05/2021 Chủ tịch Tập đoàn Lê Đăng Dũng đã ký Quyết định Ban hành “Bộ Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội”. Các giá trị và nguyên tắc trong Bộ quy tắc ứng xử của Viettel đóng vai trò như kim chỉ nam của mỗi người Viettel trong công việc, trong kinh doanh. Điều này giúp chúng ta đi đúng hướng và bảo toàn được văn hóa của Viettel. Bộ quy tắc ứng xử giúp chúng ta hành động để giải quyết ngay khi có bất cứ vi phạm quy tắc, chính sách của Công ty hoặc luật pháp, đồng thời giúp ngăn ngừa sự cố xảy ra trong tương lai. Mỗi người Viettel cần có trách nhiệm phải lên tiếng khi mình đang ở trong một tình huống hoặc nhận thức được một tình huống mà bạn tin rằng có thể vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm Quy tắc ứng xử… Dưới đây là 6 quy tắc Ứng xử của người Viettel trong các hoàn cảnh cụ thể:

6 quy tac ung xu viettel