CBNV tiếp tục nghỉ làm thứ 7 tuần này để phòng chống dịch Covid-19

Để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào đơn vị, ảnh hưởng đến sức khỏe Cán bộ, nhân viên (CBNV); Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký phê duyệt chỉ thị cho phép CBNV nghỉ làm thứ 7 tuần này, ngày 05/6/2021.

nghi-lam

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong thời gian này, ngày 05/6/2021 (thứ 7) là ngày làm việc của Công ty mẹ – Tập đoàn nhưng để hạn chế tập trung đông người và tăng cường công tác phòng, chống dịch nên CBNV của Công ty mẹ – Tập đoàn được nghỉ làm.

Thực hiện giãn cách trong cơ quan, đơn vị để giảm thiểu nguy cơ nhiễm COVID-19 cho CBNV, tất cả các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Tập đoàn đã triển khai trong thời gian qua. Bảo đảm cân đối nhiệm vụ phòng, chống dịch với nhiệm vụ SXKD của các cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn.

Trong thời gian nghỉ làm việc, CBNV phải tuân thủ đầy đủ quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Tập đoàn và các quy định của chính quyền địa phương.

Những công việc đặc thù làm việc theo ca, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí CBNV đi làm theo kế hoạch đã được lập và bố trí nghỉ bù vào các ngày khác trong tháng để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Chủ tịch yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm theo quy định. CBNV đặc biệt tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, không tụ tập đông người và giữ khoảng cách an toàn. Mỗi CBNV có ý thức bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ tổ chức, bảo vệ gia đình.