Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND biểu dương công tác chuyển đổi số của Viettel

Tại buổi làm việc sáng 03/6, đồng chí UV Bộ Chính trị – UV Thường vụ QUTƯ – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam – Đại tướng Lương Cường đặc biệt ghi nhận những thành tựu Viettel đã đạt được trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, điển hình là công cuộc chuyển đổi số trong thời điểm đại dịch.

Đại tướng Lương Cường đánh giá cao những kết quả mà Viettel đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự nhạy bén, linh hoạt, chủ động, sáng tạo của Đảng ủy chỉ huy tập đoàn đã biến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thành cơ hội đẩy mạnh chuyển dịch số đối với chính hoạt động của Tập đoàn và đối với xã hội. Với đà phát triển ấy, Đại tướng Lương Cường đề nghị Tập đoàn tiếp tục nỗ lực hơn nữa, có cách làm đột phá, dám nghĩ, dám làm, tích cực đóng góp vào kết quả chung của đất nước, của quân đội; đồng thời, cần nghiên cứu tạo ra những đột phá về công nghệ, về dịch vụ số; tiên phong trong phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất để xây dựng mạng viễn thông hiện đại, tạo ra hạ tầng số vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tập đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập; trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đã được Bộ Quốc phòng giao cho; chú trọng phát triển nghiên cứu, sản xuất kinh doanh gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; đồng thời có cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh, bảo đảm tốt đời sống của cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đại tướng Lương Cường cũng mong rằng Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

dai tuong luong cuong

Đại tướng Lương Cường tại buổi làm việc với Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Sơn – Bí thư Đảng ủy, PTGĐ Tập đoàn – thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn báo cáo đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cùng các hoạt động nổi bật liên quan đến công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 trong hơn 1 năm qua nhưng Tập đoàn đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu và đảm bảo đời sống cho CBNV. Tập đoàn cũng luôn xác định kinh doanh phải gắn liền trách nhiệm xã hội và liên tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững.

Về công tác Đảng, công tác Chính trị, Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X và Đại hội các đảng bộ, chi bộ trong Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, xây dựng quy chế lãnh đạo các mặt công tác; chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Toàn bộ CBNV Tập đoàn cũng được tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X. Về công tác cán bộ, Tập đoàn thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ kế cận, kế tiếp các cấp đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa vào quy hoạch những cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn giỏi, có uy tín, có tố chất để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển trong thực tiễn, tạo nguồn vững chắc giữa các lứa lớp.