Chủ tịch Lê Đăng Dũng đối thoại trực tiếp với người Viettel về mục tiêu của Tập đoàn

Sáng 24/03, Chủ tịch Lê Đăng Dũng đối thoại với CBNV về mục tiêu “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số” của Viettel trong giai đoạn phát triển thứ 4.

kien tao xa hoi so

Chương trình đối thoại trực tuyến đã kết thúc, Viettel Family sẽ cập nhật bản xem lại của chương trình tới độc giả trong thời gian sớm nhất.

Sau 2 năm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, Viettel đã dần chuyển dịch trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số. Những thành tựu bước đầu đã dần hiện hữu với 6 lĩnh vực: hạ tầng số, giải pháp số, nội dung số, thanh toán số, an ninh mạng và nghiên cứu sản xuất công nghệ cao. Tập đoàn chủ động nhận lấy sứ mệnh “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”. Đó vừa là sứ mệnh tất yếu của một doanh nghiệp đầu ngành như Viettel, cũng là “cánh cửa” để Viettel có thể duy trì được sức phát triển bền vững và đột phá.

Đối với người Viettel, khái niệm chuyển đổi số từ lâu đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra những thách thức với từng người Viettel. Đặc biệt, trong bối cảnh Chủ tịch Tập đoàn đặt mục tiêu “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên thế giới có công nghệ gì thì Viettel sẽ tiên phong và chủ lực công nghệ đó tại Việt Nam, chúng ta nhất định phải song hành với thế giới về công nghệ”.

Đã có hơn 220 ý kiến được gửi tới Hội nghị “Chủ tịch Tập đoàn đối thoại với CBNV về sứ mệnh Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”, nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề: Người Viettel sẽ ra sao, có thể làm gì để đóng góp tốt nhất cho Tập đoàn hiện thực hóa được khát vọng chuyển đổi số thành công cho Việt Nam? Những thách thức nào đang được đặt ra với người Viettel trong quá trình này? Sản phẩm dịch vụ của Viettel trong chiến lược chuyển đổi số đã cạnh tranh xứng tầm chưa? Những hỗ trợ của Tập đoàn giúp người Viettel chuyển đổi số là gì?…

Tất cả băn khoăn của CBNV sẽ được Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp giải đáp, tư vấn và cổ vũ cho CBNV hoàn thành mục tiêu mà Viettel đã đặt ra.

Chat hỗ trợ
Chat ngay