Chủ tịch Lê Đăng Dũng đối thoại với CBNV về chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn trong giai đoạn mới

Ngày 24/03 tới, Chủ tịch Lê Đăng Dũng sẽ đối thoại với CBNV về sứ mệnh “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số” của Viettel trong giai đoạn phát triển thứ 4. Đây là lần đầu tiên CBNV Viettel được trực tiếp trò chuyện với người đứng đầu Tập đoàn về định hướng chuyển đổi số của Viettel. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Viettel Family.

Lê Đăng Dũng

Năm vừa qua, Viettel ghi dấu giá trị thương hiệu đứng số 1 Đông Nam Á, thứ 9 châu Á với định giá 5,8 tỷ USD. Theo đánh giá giá của Brand Finance, Viettel là nhà mạng có chỉ số sức mạnh thương hiệu tăng trưởng tốt nhất toàn cầu. Căn nguyên để Viettel đạt được những thành tựu trong năm 2020, do Tập đoàn đặc biệt chú trọng đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số trong nội bộ, chuyển dịch mạnh mẽ và thành công từ nhà cung cấp viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số.

Con đường mà Viettel xác định trong giai đoạn phát triển thứ 4 là: “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”. Đến nay, Viettel đã định hình là một nhà cung cấp dịch vụ số với 6 lĩnh vực chính là hạ tầng số, giải pháp số, nội dung số, tài chính số, an ninh mạng và công nghiệp công nghệ cao. Quyết tâm của Viettel là nỗ lực mọi mặt để có thể đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất vào công cuộc chuyển đổi số xã hội mà chính phủ đã đặt ra như một trọng tâm phát triển KT-XH của đất nước.

Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi Viettel tuyên bố về sứ mệnh “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”. Mỗi CBNV có thể làm gì để đóng góp tốt nhất để Viettel thể hiện thực hóa được khát vọng chuyển đổi số thành công cho Việt Nam? Những thách thức nào đang được đặt ra với Viettel trong quá trình này?…Bản thân trong nội bộ cũng đang tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Đó cũng là lý do để Chủ tịch Tập đoàn Lê Đăng Dũng quyết định tham gia chương trình đối thoại với CBNV về mục tiêu “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”. Tại buổi đối thoại Chủ tịch Tập đoàn sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc của CBNV, đồng thời tư vấn và cổ vũ CBNV hoàn thành mục tiêu thi đua “tập trung nguồn lực, hiện thực mục tiêu” trong năm 2021.

Chương trình đối thoại của Chủ tịch Tập đoàn với CBNV về mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn xoay quanh các vấn đề:

  • Vai trò của từng người Viettel trong thực hiện mục tiêu chiến lược Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số của Tâp đoàn.
  • Vai trò của sản phẩm, dịch vụ trong việc đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số năm 2021.
  • Môi trường làm việc (công cụ, dụng cụ, cơ chế, chính sách…) tác động đến việc thực hiện mục tiêu chiến lược chuyển đổi số 2021 của Tập đoàn.
  • Tập đoàn xây dựng và phát triển văn hóa số để đáp ứng mục tiêu chiến lược như thế nào ?
  • Những thách thức của mục tiêu “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số” đối với cá nhân, đơn vị.
Chat hỗ trợ
Chat ngay