Chủ tịch Tập đoàn: Mytel phải tiên phong chuyển đổi số Myanmar

Định hướng cho kế hoạch năm 2021 của Mytel chủ tịch Tập đoàn Lê Đăng Dũng nhấn mạnh: Đơn vị cần phải giữ vai trò tiên phong và thực hiện nhanh chóng chuyển đổi số, nghiên cứu và đàm phán với các Bộ, ban ngành Myanmar để triển khai các giải pháp CNTT cho 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và giao thông

Trong năm 2021 Mytel đặt muc tiêu tiếp tục tận dụng và duy trì các thế mạnh về nhà mạng giá tốt, kênh bán hàng đa dạng, đảm bảo vùng phủ và hạ tầng mạng lưới, tiếp tục dẫn đầu về chất lượng 4G. Đồng thời vươn lên số 1 về thị phần di động (tăng thêm 1,36 triệu thuê bao, lũy kế 12 triệu), thống lĩnh thị phần FTTH, xây dựng MyID thành “Digital Community” với 13,5 triệu thuê bao MytelPay (doanh thu đạt 6,7 triệu USD), nâng tầm các hoạt động ESport và phát hành game ngay trong Quý 1.

Mytelpay

Chủ tịch Tập đoàn đánh giá cao và khen ngợi kết quả vượt cả sự mong đợi mà Mytel đã đạt được tính đến thời điểm này đồng thời đưa ra một số định hướng cho Mytel trong năm 2021. Đặc biệt Mytel cần phải giữ vai trò tiên phong và thực hiện nhanh chóng chuyển đổi số, nghiên cứu và đàm phán với các Bộ, ban nghành Myanmar để triển khai các giải pháp CNTT cho 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và giao thông. Nhằm vươn lên vị trí số 1 về thị phần di động, bên cạnh việc duy trì các cách làm sáng tạo và thành công trong năm 2020, Mytel cần phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện phân tích big data để xác định nhu cầu/thói quen sử dụng di động của khách hàng, từ đó triển khai các giải pháp phù hợp để thu hút thuê bao, tăng tiêu dùng di động và thống lĩnh thị phần. Mặc dù đã thống lĩnh 50% thị phần cố định băng rộng tại Myanmar, Mytel cần tiếp tục đầu tư và mở rộng hạ tầng GPON, từ đó đẩy mạnh phát triển khách hàng FTTH mới trên toàn quốc, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng internet hộ gia đình tại Myanmar. Ngoài ra Mytel nên xem xét khả năng cung cấp dịch vụ Mobile Money và tìm hiểu lộ trình mua tần số cho 5G.

Chat hỗ trợ
Chat ngay