Chủ tịch Tập đoàn: Tại sao “Tập trung nguồn lực, hiện thực mục tiêu” quan trọng đối với Viettel?

Ngày 24/03, Chủ tịch Lê Đăng Dũng nhấn mạnh khẩu hiệu thi đua của năm 2021 đánh dấu giai đoạn Viettel xây dựng các sản phẩm, dịch vụ số bài bản, mức hoàn thiện cao, với mục tiêu phải đưa được đến khách hàng và đem lại lợi nhuận.

chu tich le dang dung doi thoai

Chủ tịch Lê Đăng Dũng chủ trì cuộc trao đổi với CBNV sáng 24/03.

Năm 2021, khẩu hiệu thi đua của Viettel là “Tập trung nguồn lực, hiện thực mục tiêu”. Để giải thích khẩu hiệu này, trong cuộc trao đổi với CBNV về chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn sáng 24/03, chủ tịch Lê Đăng Dũng nhấn mạnh vào “tập trung nguồn lực”.

“Trước đây khi mới chuyển đổi số, chúng ta thích gì làm nấy”, Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh. “Viettel từng lập tới 7 – 8 trung tâm công nghệ thông tin. Các đơn vị làm chồng chéo lên nhau, làm trùng nhau và không hiệu quả”.

Việc các đơn vị tự triển khai khiến Viettel có nhiều sản phẩm tương đối giống nhau, không những không được tập trung để tạo sự khác biệt trên thị trường mà còn làm cho khách hàng của Viettel bị rối.

Năm 2020, Viettel quy hoạch lại nguồn lực trên cơ sở tư vấn của các tổ chức quốc tế. Viettel khi ấy đã xác định được người dân cần những sản phẩm gì, phải làm gì, và làm gì trước, làm gì sau, phân công cho ai, đơn vị nào thực hiện việc gì. Ngoài ra, Tập đoàn cũng nghiên cứu sự khác nhau giữa các thị trường trong nước và nước ngoài, để đưa ra chiến lược tối ưu. Việc quy hoạch nguồn lực thực hiện mạnh mẽ, có thời điểm chuyển dịch hàng nghìn CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ.

“Đến giờ phút này, mọi thứ đã ổn, không còn tình trạng chồng chéo nhau nữa, mà nếu có thì có thể xác định ai chủ trì, ai hỗ trợ”, Chủ tịch Tập đoàn khẳng định. “Cụ thể như VTT lúc này có hai nhiệm vụ lớn là nền tảng OTT và sản phẩm phục vụ SMEs, hay IDC phải là chủ lực hạ tầng Cloud, còn VDS thì rõ ràng phải là chủ lực Mobile Money, Media thì phát triển thị trường game tại Việt Nam và xây dựng nội dung số chất lượng cao”

“Chúng ta phải quy hoạch lại, để Chính phủ, khách hàng biết đến những sản phẩm của chúng ta. Đó là lý do vì sao phải tập trung nguồn lực”, Chủ tịch Tập đoàn khẳng định. “Mục tiêu chính là những sản phẩm nói trên phải tạo ra tiền, mang về doanh thu, lợi nhuận cho Tập đoàn”.

Chat ngay