Chuyển đổi số tại Viettel Điện Biên: Dịch vụ dán thẻ Epass – thu phí không dừng

Ngay từ đầu năm 2021, Viettel đã triển khai dịch vụ dán thẻ Epass miễn phí cho khách hàng, nhằm hướng khách hàng tới giao thông thông minh.

Ngay từ đầu năm 2021, Viettel đã triển khai dịch vụ dán thẻ Epass miễn phí cho khách hàng, nhằm hướng khách hàng tới giao thông thông minh.

Cùng với xu thế hướng tới sự chuyển dịch về công nghệ trong tham gia giao thông, Tập đoàn, TCT đã triển khai dịch vụ dán thẻ Epass (miễn phí) – thu phí tự động không dừng. Tại Viettel Điện Biên, BGĐ chi nhánh đã chỉ đạo các phòng ban, kênh, Viettel huyện, 100% CBCNV tham gia bán hàng giới thiệu dịch vụ mới đến với khách hàng. Triển khai phát động các phong trào thi đua trong các tháng nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển thẻ Epass mà chi nhánh được giao..

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như khai thác tối đa lợi ích của sản phẩm, chi nhánh đã tổ chức đào tạo cho CBCNV, TVV nắm được các thông tin sản phẩm, các thủ tục để đăng ký dán thẻ, cách thức tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng, giới thiệu đến khách hàng những lợi ích khi sử dụng thẻ như: Dịch vụ ePass là dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng giúp phương tiện lưu thông qua trạm thu phí không phải dừng chờ thanh toán tiền mặt. Lợi ích khi dùng thẻ: Không phải dừng chờ thanh toán, giảm thời gian qua trạm khoảng 60 lần; tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhiên liệu; giảm thiểu thanh toán tiền mặt,….

epass

Từ những nỗ lực trong việc phát triển các dịch vụ của Viettel nói chung và dịch vụ dán thẻ Epass nói riêng, Viettel Điện Biên đã thực hiện tốt chuyển đổi số mà TCT, Tập đoàn đã đề ra. Và cũng đóng góp một phần công sức sớm đưa Việt Nam đứng trong top những quốc gia phát triển về giao thông thông minh trong tương lai.

Chat hỗ trợ
Chat ngay