Chuyển mạng giữ số 2 tháng đầu năm 2021 đang tốt hơn nhiều cả về TB đến và TB đi

Đây có thể nói là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và quan điểm kiên trì, thống nhất xuyên suốt của Viettel trong vấn đề chuyển mạng giữ số. Đó là tử tế với KH, tạo thuận lợi tốt nhất cho cả KH đi và đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và luôn dẫn đầu trong chất lượng dịch vụ, tiên phong trong công nghệ và sản phẩm mới.

cmgs

Kết quả lũy kế năm 2021 tỷ lệ TB thành công đến/ đi là 92.1%/7.9%. Như vậy, so với cùng kỳ 2020 thì 2 tháng đầu năm 2021 đang tốt hơn nhiều cả về TB đến và TB đi. Trong khi TB đến tăng gần 9 nghìn TB thì TB đi giảm rất mạnh, cụ thể là giảm tới hơn 36 nghìn thuê bao.

Chất lượng thuê bao đến/đi cũng đang chuyển biến theo hướng rất tốt. Cụ thể là sau khi loại trừ TB < 40K tỷ lệ TB đến/ đi đạt 95.6%/4.4%.

Về mặt doanh thu Viettel cũng đang thắng lợi khi doanh thu lũy kế TB đến đạt 4.5 tỷ trong khi doanh thu thuê bao đi chỉ đạt 504 triệu. Vậy là chúng ta đang chênh lệch dương về doanh thu gần 4 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả vượt trội đó của 2 tháng đầu năm 2021, ngoài nguyên nhân là sự nỗ lực bền bỉ và kiên định quan điểm tử tế với KH, tạo thuận lợi tốt nhất cho cả KH đi và đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và luôn dẫn đầu trong chất lượng dịch vụ, tiên phong trong công nghệ và sản phẩm mới, còn phải kể đến công tác gìn giữ thuê bao của chúng ta đang tốt lên. Đó là việc gọi điện chăm sóc gìn giữ từ tổng đài và đặc biệt là việc gặp gỡ gìn giữ KH trực tiếp tại Viettel tỉnh. Tháng 02 nhân viên CSKH tỉnh đã tiếp xúc KH có arpu cao >500K và gìn giữ thành công 57%. Trong đó, Tỉnh giữ cao nhất, tỷ lệ giữ 100% là Viettel Bình Thuận, Kiên Giang, Lâm Đồng, Thái Bình, Thái Nguyên.

Sau hơn 2 năm triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số, cho phép thuê bao giữ số điện thoại khi chuyển sang nhà mạng khác, thị phần viễn thông Việt Nam đã có nhiều biến động với 2 triệu lượt thuê bao chuyển mạng thành công.

Trong 4 nhà mạng tham gia cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số, nhà mạng thắng lớn nhất là Viettel khi trong giai đoạn từ 16/11/2018 đến 21/2/2021, Viettel chúng ta đã đón hơn 1 triệu thuê bao chuyển đến trong khi chỉ có 636.624 thuê bao chuyển đi.

Sau hơn 2 năm chuyển mạng giữ số, Viettel “lãi” 365.924 thuê bao, là nhà mạng hưởng lợi nhiều nhất từ dịch vụ này.

Chat ngay