Có bắt buộc phải chuẩn hóa thông tin thuê bao di động không?

Bạn đọc Tuyết Anh, tại địa chỉ quận Hà Đông, Hà Nội gửi đến Báo câu hỏi: Thời gian gần đây tôi liên tiếp nhận được tin nhắn chuẩn hóa thông tin thuê bao từ nhà mạng, vậy có bắt buộc phải chuẩn hóa thông tin không và thời hạn đến khi nào?
chuan hoa thue bao
Trả lời:

Theo thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là rất cần thiết, việc đảm bảo thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin trong cơ sở quốc gia về dân cư sẽ góp phần giải quyết tình trạng sim, thuê bao di động không đúng quy định. Theo đó, các thuê bao hoạt động không có thông tin đúng và trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa từ ngày 1/4.

Cụ thể, theo Điểm e, Khoản 8, Điều 1 của Nghị định 49/2017 (Số: 49/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017) quy định về sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện như sau:

8. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm

e) Đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định, phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều này.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện;

Theo thống kê, còn 1,3 triệu thuê bao Viettel chưa trùng khớp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong khi đó với VNPT là 1,1 triệu và Mobifone là 1,4 triệu thuê bao.

Như vậy, trong thời gian tới, các thuê bao có thông tin chưa khớp sẽ liên tục nhận tin nhắn từ nhà mạng, mỗi ngày một lần và trong năm ngày liên tiếp. Sau khi nhận thông báo, chủ thuê bao cần cập nhật thông tin trong 15 ngày nếu không thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau đó, nếu vẫn chưa cập nhật thông tin, thuê bao sẽ bị khóa liên lạc hai chiều. Thuê bao sẽ bị ngừng hoạt động sau 60 ngày kể từ lúc nhận thông báo mà chưa cập nhật thông tin.

Cục Viễn thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cần tuân thủ quy tắc, đảm bảo quyền lợi cho người dùng, tránh làm ảnh hưởng tới các thuê bao đúng, đủ thông tin. Khi chủ thuê bao nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin, Cục Viễn thông đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp di động để thực hiện chuẩn hóa thông tin, tránh các trường hợp mạo danh để thực hiện hành vi trái pháp luật./.