Công bố các Cá nhân ngành dọc xuất sắc Viettel toàn cầu năm 2020 ngành Chiến lược KD, Tài chính và Đầu tư xây dựng (Phần 2)

Trong bài viết này, Nhịp sống xin chúc mừng những Cá nhân ngành dọc xuất sắc Viettel toàn cầu của ngành Chiến lược Kinh doanh, ngành Tài chính và ngành Đầu tư xây dựng của Viettel Telecom được tôn vinh năm nay theo Quyết đinh được Chủ tịch Lê Đăng Dũng ký ngày ngày 01 thang 02 năm 2021.

cá nhân xuất sắc

2 07

2 08

2 09

2 10 1

Chat hỗ trợ
Chat ngay