Công ty TM&XNK Viettel ra mắt nhận diện thương hiệu mới: Viettel Commerce

Bắt đầu từ tháng 6/2021, Công ty TM&XNK Viettel thay đổi nhận diện thương hiệu từ Viettelimex sang Viettel Commerce nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới.

Với nhận diện thương hiệu mới, Công ty TM&XNK Viettel thực hiện các mục tiêu lớn: Tái cấu trúc lên Tổng công ty, tiến hành cổ phần hóa một số lĩnh vực kinh doanh; Phát triển ngành nghề mới – Dịch vụ CNTT, cùng Viettel kiến tạo xã hội số; Duy trì Top 3 nhà bán lẻ sản phẩm thông minh; Số 1 nhà Phân phối sản phẩm thông minh; Đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả ngành In; Xuất nhập khẩu là nhiệm vụ chính trị cho Tập đoàn.