Dấu ấn 3 năm chinh phục Myanmar

Sau 3 năm, chiến lược đúng đắn kết hợp với nỗ lực kiên trì của CBNV Mytel đã tạo nên những kỳ tích của một thị trường phát triển nhanh chóng nhất của Viettel.

Info Lumitel