Điều chỉnh mức phí bán gói và quy định điều kiện trả phí bán hàng của toàn bộ các gói cước thoại, data và combo

Điều chỉnh mức phí bán gói và quy định điều kiện trả phí bán hàng của toàn bộ các gói cước thoại, data và combo

1.Thời gian triển khai: Từ 06.04.2021 đến khi có thông báo mới
2.Đối tượng áp dụng: TBTT và TBTS
3.Gói cước áp dụng: Toàn bộ các gói cước thoại, data, combo đang được trả phí hiện tại (không bao gồm các gói CTKM của thuê bao di động trả sau)
4.Nội dung điều chỉnh:
⇒ Về mức phí:
 • Mức phí bán gói giữ nguyên theo chính sách hiện hành (từ 10% đến 50% phí thực thu tùy theo từng gói và các chính sách đặc thù).
 • Tuy nhiên thay đổi qui định về thuế: mức phí này chưa bao gồm VAT và đã bao gồm thuế TNCN.
⇒ Điều chỉnh điều kiện trả phí bán gói
Thuê bao không sử dụng gói cước được kênh tư vấn trong vòng 60 ngày tính tới ngày tư vấn.
Gói cước được kênh tư vấn thành công phải có phí thực thu > phí thực thu của gói có phí có cùng hướng, cùng chu kỳ gần nhất mà thuê bao đăng ký trong vòng 60 ngày tính tới ngày được kênh tư vấn.
⇒ Nhóm gói phân theo hướng dịch vụ chia thành 3 nhóm theo ưu tiên sau:
 • Nhóm 1: Gói data + Gói Combo có ít nhất 1 hướng dịch vụ data.
 • Nhóm 2: Gói thoại + Gói Combo thoại và Sms.
 • Nhóm 3: Gói Sms + Gói Combo thoại và Sms.
⇒ Chu kỳ gói gồm các loại sau:
 • Giờ: Là các gói ưu đãi có chu kỳ theo giờ
 • NgàyLà các gói ưu đãi có chu kỳ 1 ngày hoặc sử dụng đến 24h trong ngày
 • Ngắn ngày: Là các gói ưu đãi có chu kỳ từ 2 – dưới 28 ngày
 • Tháng: Là các gói ưu đãi có chu kỳ từ 28 ngày – 30 ngày
Ví dụThuê bao A đăng ký gói V90C, chu kỳ 30 ngày có phí thực thu là 90.000 đồng vào ngày 5/2/2021, đến ngày 6/3/2021 thuê bao được kênh tư vấn gói khác:
 • Nếu gói được tư vấn là gói V120C (có phí thực thu 120.000đ): kênh sẽ được hưởng phí bán hàng vì gói V120C có cùng hướng data, cùng chu kỳ 30 ngày và có phí thực thu > phí thực thu của gói V90C.
 • Nếu gói được tư vấn là gói V70C (có phí thực thu 70.000đ): kênh sẽ không được hưởng phí bán hàng vì gói V70C có cùng hướng data, cùng chu kỳ 30 ngày và có phí thực thu ≤ phí thực thu của gói V90C.
 • Nếu gói được tư vấn là gói MP50X: kênh sẽ được hưởng phí bán hàng vì gói MP50X là gói thoại, không cùng hướng với gói V90C.
⇒ Đối với thuê bao trả sau: Thuê bao đã được xác minh địa chỉ thông báo cước thành công (xét ngược lại tối đa 60 ngày).
⇒ Đối với công cụ đăng ký gói 098: Nếu đăng kí quá 30 phút mà khách hàng không shortcode ghi nhận hoa hồng cho CTV thì không được ghi nhận hoa hồng. Trường hợp khách hàng ghi nhận cho nhiều CTV, phí hoa hồng được ghi nhận cho CTV đầu tiên mà khách hàng shortcode.
dieu chinh phi ban goi