Gia hạn thời gian triển khai chương trình tăng phí bán hàng áp dụng đối với một số gói cước dài kỳ

1. Thời Gian Triển Khai:

Từ ngày 01/12/2021 đến 14/12/2021

2. Nội Dung Triển Khai:

Gia hạn thời gian tăng phí bán hàng đối với các gói cước 6V120Z, 6V120N, 12V120Z, 12V120N đến hết 14/12/2021 (hình đính kèm).
+ 6V120Z, 6V120N: 30% phí gói.
+ 12V120Z, 12V120N: 35% phí gói.
Lưu ý:
– Từ 15/12/2021 phí bán hàng của các gói cước trên trở về mức 25% phí gói.
– Mức phí trên tính theo phí gói thực thu, chưa bao gồm VAT, đã bao gồm thuế TNCN (nếu có).
– Điều kiện thanh toán phí bán hàng, thời gian trả phí áp dụng theo quy định hiện hành đối với từng kênh.
tang phi