Hiểu đúng về sứ mệnh “Chủ lực” của Viettel trong kiến tạo xã hội số

Trong cuộc đối thoại với CBNV sáng 24/03, đồng chí Chủ tịch Tập đoàn Lê Đăng Dũng khẳng định vai trò của Viettel trong thúc đẩy chuyển đối số quốc gia giai đoạn mới. Vậy hiểu đúng vai trò “chủ lực” của Viettel là như thế nào?

“Khâu tiên phong chúng ta đã hoàn thành, bây giờ chúng ta phải là chủ lực kiến tạo xã hội số”, Chủ tịch Lê Đăng Dũng khẳng định.

Từ tiên phong đến chủ lực

Từ hơn hai năm trước, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel nhận thấy sự chững lại của viễn thông, khi các thông số liên quan đến thoại và tin nhắn giảm sút. Trong khi đó, thế giới xuất hiệu những công ty không kinh doanh viễn thông, nhưng trở nên khổng lồ nhờ dịch vụ số như Amazon, Facebook, Alibaba…

Tập đoàn khi ấy xác định phải chuyển đổi số, trở thành nhà cung cấp dịch vụ số, dựa trên những nền tảng công nghệ thông tin và viễn thông sẵn có.

“Khi ấy, xã hội chưa có nhiều nhận thức về chuyển đổi số nên chúng ta phải lãnh vai trò tiên phong”, Chủ tịch Lê Đăng Dũng nói. “Đầu tiên, chúng ta phải chuyển đổi số trong chính nội bộ, thay thế những cái “truyền thống”, ví dụ như việc sử dụng quá nhiều giấy tờ trong thủ tục hành chính”.

“Thứ hai, chúng ta nhận vai trò tiên phong cung cấp các dịch vụ số cho xã hội như những dịch vụ thanh toán số như Bank Plus, ViettelPay, sắp tới là Mobile Money, truyền thông số như Mocha, Keeng, thương mại điện tử như Vỏ Sò, My Go. Trước chúng ta chỉ làm thoại, tin nhắn, data mà không có những dịch vụ ấy. Dù chưa nhiều, nhưng chúng ta là tiên phong cung cấp các dịch vụ số”, Chủ tịch Lê Đăng dũng chia sẻ.

Tuy nhiên sau hai năm, cả xã hội đã nhận thức phần nào về chuyển đổi số. Nghiên cứu Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Viettel cũng xác định một trong ba nhiệm vụ lớn giai đoạn 2021 – 2025 là chuyển đổi số quốc gia. Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tiên phong là cơ sở để Chủ tịch Tập đoàn tin rằng Viettel phải ngay lúc này trở thành chủ lực kiến tạo xã hội số.

Chủ tịch khẳng định: “Tôi từng nói trong hai năm chúng ta phải là nhà cung cấp dịch vụ số. Giờ chúng ta đã có hình hài của công ty cung cấp dịch vụ số. Bây giờ chính phủ cần chúng ta trở thành chủ lực xây dựng xã hội số. Tại sao là chủ lực? Chúng ta có nhiều rất nguồn lực để đạt được vị trí ấy”.

le dang dung kien tao so

Theo Chủ tịch Tập đoàn, Viettel có đầy đủ nguồn lực để cam kết với chính phủ trở thành chủ lực kiến tạo xã hội số.

Nguồn lực Viettel và nhiệm vụ của chủ lực

Sau khi xã hội đã có cái nhìn sâu hơn về chuyển đổi số, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng tham gia vào lĩnh vực này và thể hiện vai trò không nhỏ. Tuy nhiên Viettel vẫn là chủ lực trong công cuộc chuyển đổi số, kiến tạo xã hội số.

Theo Chủ tịch Lê Đăng Dũng, Viettel sở nguồn lực lớn để có thể cam kết, nhận trách nhiệm với Chính phủ làm chủ lực chuyển đổi số quốc gia, được thể hiện ở bốn khía cạnh, hai trong số đó là viễn thông và công nghệ.

Chủ tịch Tập đoàn phân tích: “Chúng ta có hạ tầng viễn thông tốt nhất, rộng khắp nhất. Chuyển đổi số đều phải dựa trên hạ tầng viễn thông. Về công nghệ, ngoài cung cấp dịch vụ số, chúng ta cũng nghiên cứu, sản xuất, tạo ra hệ sinh thái đầy đủ cho chuyển đổi số. Ví dụ lĩnh vực y tế, ta đã tạo ra các sản phẩm IoT từ đầu đến cuối, đo nhiệt độ, đo huyết áp kết nối đến tận bác sĩ, giúp bác sĩ khám bệnh từ xa cho mọi người dân. Khi chúng ta cung cấp sản phẩm cho khách hàng thì hoàn toàn có thể đảm bảo an ninh, an toàn mạng lưới, thiết bị”.

Hai khía cạnh còn lại là con người và tài chính. Chủ tịch lý giải: “Về nhân lực, chúng ta có rất nhiều cán bộ công nghệ thông tin, từ đó khẳng định trình độ dẫn đầu về bảo mật, phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo… Chúng ta cũng có tích lũy tài chính từ khi làm viễn thông và hoàn toàn có thể xây dựng xã hội số tại Việt Nam.

DSC_2793
Chủ tịch Lê Đăng Dũng khẳng định Viettel là chủ lực chuyển đổi số nhưng không bao giờ đi một mình.

Để hoàn thành tốt vai trò chủ lực, theo Chủ tịch Tập đoàn, Viettel cần làm tốt ba nhiệm vụ gồm: tự sản xuất nền tảng, dẫn dắt chuyển đổi số và tập trung nguồn lực xã hội.

Chủ tịch Lê Đăng Dũng phân tích: “Thứ nhất, chúng ta phải tạo ra được những nền tảng sản phẩm đúng của chính chúng ta. Các nền tảng, sản phẩm đó phải ngang hàng thế giới, đột phá, tiên tiến nhất. Từ đó, Viettel phải dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, thông qua truyền đạt, tư vấn chuyển đổi số cho chính phủ doanh nghiệp, từ thiết kế, kiến trúc, tạo ra nền tảng. Lấy ví dụ, chúng ta cùng Bộ Thông tin & Truyền thông xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử, hay cùng Bộ Y tế, chúng ta xác định chuyển đổi số từ những khâu như tiêm chủng, hồ sơ sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa”.

Kết thúc vấn đề, Chủ tịch Lê Đăng Dũng xác định tuy là chủ lực, nhưng Viettel sẽ không bao giờ đi một mình trong công cuộc chuyển đổi số: “Cuối cùng, chúng ta phải tập trung nguồn lực xã hội. Chúng ta có lực lượng tốt nhưng không bao giờ đủ. Phải làm sao để mỗi dự án chúng ta tập hợp được nguồn lực, start up, công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân. Họ mỗi người mạnh một thứ, chúng ta chỉ chủ trì để có những sản phẩm tốt nhất”.

Chat ngay