Hiệu quả từ sáng tạo xây dựng đội Telesale tại Viettel Hải Dương

Xuất phát từ thực tế hoạt động SXKD (bỏ phí dữ liệu, khai thác chưa hiệu quả triệt để), đồng thời giúp tăng trưởng bền vững của đơn vị, Viettel Hải Dương đã thử nghiệm đưa vào vận hành mô hình đội Telesale theo phương án tự thu tự chi (Hoa hồng bán hàng dùng để chi trả thù lao cho nhân viên).

Từ ý tưởng của Nhân viên kế hoạch kinh doanh kênh BHTT nhằm khai thác dữ liệu khách hàng tiềm năng bỏ phí, vừa tốt cho hoạt động bán hàng và đặc biệt giúp tăng trưởng bền vững cho đơn vị, bám định hướng nâng tỷ lệ thuê bao có gói của VTT đã thuyết phục được Giám đốc Viettel Hải Dương đồng ý cho thử nghiệm triển khai từ tháng 1/2021. Hiện đội có 9 thành viên làm việc toàn thời gian.

Với cách làm chi tiết, chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc tuyển dụng lực lượng nhân sự (ưu tiên sử dụng nhân viên nữ để có chất lượng giọng tốt nhất), đào tạo kèm cặp cầm tay chỉ việc, kịch bản tốt, dữ liệu khách hàng tiềm năng cao.

Qua 2 tháng triển khai (tháng 1 và 2/2021) tập trung vào khai thác chỉ tiêu tư vấn gói cho thuê bao tiềm năng (thuê bao khách hàng chưa sử dụng gói), kết quả mang lại cho Viettel Hải Dương thật sự hiệu quả cao trên cả phương diện chỉ tiêu điều hành và chỉ tiêu bền vững của đơn vị, cụ thể:

Tháng 01: Doanh thu bán hàng mang lại 96 triệu đồng, mỗi ngày một nhân viên bán được ~ 01 triệu đồng. Tổng doanh thu bán hàng chiếm 11,7% tổng toàn tỉnh. Đánh giá hiệu quả bền vững: Doanh thu khách hàng tăng 13,4 triệu ~ 16% so với trung bình 3 tháng trước khi mua gói.

Tháng 02: Doanh thu bán hàng mang lại 140 triệu đồng (làm việc 16 ngày), mỗi ngày một nhân viên bán được ~ 1,2 triệu đồng. Tổng doanh thu bán hàng chiếm 20,0% tổng toàn tỉnh. Đánh giá hiệu quả bền vững: Doanh thu khách hàng tăng 24,0 triệu ~ 19% so với trung bình 3 tháng trước khi mua gói.

Vượt qua khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19, điều kiện làm việc tuy nhiên kết quả mang lại rất tốt. Trong thời gian tới Viettel Hải Dương duy trì, nâng cao sản lượng, mở rộng nhiều chỉ tiêu hơn nữa để góp phần vào hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị.

viettel hai duong

IMG_20210316_155828

IMG_20210316_160003

IMG_20210316_155902

Một số hình ảnh hoạt động của đội Telesale.

Chat hỗ trợ
Chat ngay