Kênh BHTT và những chỉ tiêu trọng điểm tháng 5

Vừa mới sáng nay, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã ban hành văn bản về việc giao chỉ tiêu kinh doanh và định hướng hoạt động trọng điểmtháng 5/2021 cho Kênh BHTT 63 Viettel tỉnh/tp như sau:

Về quan điểm giao chỉ tiêu tháng 5/2020, trong tháng này VTT điều chỉnh lại toàn bộ hệ thống Kpis giao và đánh giá kênh phân phối theo hướng quy hoạch dịch vụ trên kênh gồm nhóm dịch vụ truyền thống/ mới và kênh bán dịch vụ truyền thống/mới. Trong đó, Nhóm các dịch vụ truyền thống bao gồm: di động, cố định. Nhóm các dịch vụ mới bao gồm giá trị gia tăng số, IoT và giải pháp CNTT.

Kênh cũng điều chỉnh Kpis cho kênh dựa trên quan điểm kênh bán chủ đạo theo từng dịch vụ. Mỗi dịch vụ chỉ giao từ 3-4 Kpis trên kênh bán, Kpis định hướng giao cá thể hóa theo từng nhóm tỉnh cho Kpis doanh thu bán gói. Đối với 11 tỉnh thị phần Viettel ở vị trí số 2 giao doanh thu bán gói vào thuê bao mới và thuê bao tiềm năng trong khi 52 tỉnh còn lại chỉ tập trung giao doanh thu bán gói thuê bao tiềm năng.

bhtt1 4

Tháng 5 này, Kênh sẽ điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về dịch vụ Di động, Không giao thuê bao mua gói Data và PSLL trên hạ tầng 4G. Không giao chỉ tiêu đối với chỉ tiêu “on” TB 4G và đổi sim 4G trên các Kênh phân phối. Đối với doanh thu bán gói thực hiện giao tách doanh thu bán gói trên thuê bao mới (thuê bao kích hoạt <= 6 tháng) và doanh thu bán gói trên đối tượng khách hàng tiềm năng.

VTT giao mới chỉ tiêu phát triển ứng dụng TV 360, theo định hướng phát triển dịch vụ mới.

Thứ hai, về dịch vụ CĐBR, tạm dừng giao chỉ tiêu nâng cấp TB FTTH gói cước lên gói SuperNet (messwifi) đến khi đảm bảo thiết bị và giao thuê bao CĐBR gia hạn cước đóng trước như một chỉ tiêu sử dụng điểm cộng/trừ. Đối với TB FTTH phát triển mới, VTT tiếp tục định hướng các Kênh tập trung phát triển TB FTTH gói SuperNet để nâng cao hiệu quả.

Thứ ba, đối với Truyền Hình, VTT tiếp tục định hướng các Kênh về số lượng thuê bao phát triển qua OTT của Smart TVchiếm tỷ trọng 60% và qua AndroidBox chiếm 40% đến khi đầu tư đảm bảo thiết bị. Chỉ tiêu thuê bao FTTH rời mạng cho phép sẽ chuyển giao con số mục tiêu cụ thể, không giao trên tỷ lệ.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu trọng điểm khác triển khai trong tháng 5/2021 mà các TVV và 63 Viettel tỉnh/TP cần phải tập trung thực hiện là chuyển mạng giữ số, tư vấn thanh toán gián tiếp qua hình thức thanh toán thương mại điện tử, và tư vấn bán sản phẩm mới ePass “Thu phí không dừng”.

Trên đây là nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điểm tháng 5/2021cho Kênh BHTT 63 Viettel tỉnh/tp. Đồng thời đây chính là những chỉ tiêu mà Viettel tỉnh/tp cần nghiêm túc bám sát thực hiện, điều hành và giao chỉ tiêu cho các TVV.