Kênh Điểm bán điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh tháng 5

Tháng 5, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (VTT) sẽ có điều chỉnh về việc giao chỉ tiêu và định hướng hành động kênh điểm bán. Đây là một sự điều chỉnh lớn để phù hợp hơn với tình hình sản xuất kinh doanh thời điểm hiện tại và giúp tăng hiệu quả của kênh.

Cụ thể, về chỉ tiêu từ tháng 05/2021 VTT sẽ không giao chỉ tiêu:

(1) Thuê bao mua gói Data và 4GPSLL trên hạ tầng 4G;

(2) Doanh thiết bị đầu cuối;

(3) Thuê bao trả sau PTM;

(4) Thuê bao trả sau rời mạng 6 tháng tuổi.

Và bổ sung các chỉ tiêu theo định hướng mới:

(1) Thuê bao FTTH thường;

(2) Thuê bao FTHH Supper Net;

(3) Thuê bao truyền hình phát triển mới;

(4) Thuê bao phát triển ứng dụng TV360;

(5) Doanh thu gói cho khách hàng tiềm năng;

(6) Doanh thu bán gói cho thuê bao mới (áp dụng 11 tỉnh có thị phần thấp)

Về cấu trúc bộ KPIs không thay đổi bao gồm 4 phần:

(1) Chỉ tiêu kinh doanh – Tỷ trọng: 75%

(2) Chất lượng kênh – Tỷ trọng: 13%

(3) Chất lượng nghiệp vụ

(4) Nghiệp vụ giám sát

Đối với các Viettel HCM, CTO, DNG VTT sẽ vẫn đánh giá thêm chỉ tiêu “TB KHM 60 ngày” theo mục tiêu đã giao và đánh giá vào số kế hoạch của GĐ Tỉnh/tp giao cho từng kênh.

diem ban1 1

Ảnh minh họa.

Về định hướng kinh doanh, tháng 5 trang bị biển hiệu theo nhận diện mới của Tập đoàn, Viettel Tỉnh/Tp phối hợp với VTP Tỉnh thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu và tổ chức trang bị biển hiệu giai đoạn 1. Yêu cầu lộ trình thực hiện trang bị biển hiệu cho điểm bán đến ngày 31/5/2021 đảm bảo hoàn thành lũy kế kế tối thiểu 85% kế hoạch và đến ngày 30/6/2021 đảm bảo hoàn thành trang bị lũy kế 100% kế hoạch.

Về xây dựng các chương trình xúc bán hàng cho kênh bán, trong tháng 5 khuyến khích kênh bán tập trung bán gói có Apur cao vào các thuê bao tiềm năng, đặc biệt thuê bao có tiêu dùng thấp có home tại Tỉnh/Tp và khuyến khích kênh bán gói qua QRCode cũng như kích thích kênh kênh phát triển thuê bao cố định FTHH, Truyền hình mới, ứng dụng TV360. Đối với thuê bao trả sau phát triển mới tập trung tư vấn khách hàng có nhu cầu sử dụng thực sự để giảm nguy có thuê bao rời mạng < 6 tháng tuổi theo VTT quy định.

Đây là những định hướng quan trọng để kênh Điểm bán của 63 Viettel tỉnh/TP bám sát thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất trong tháng 5 này.

Chat hỗ trợ
Chat ngay