Công ty Thông tin M3 hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong Quý 1/2021

Ngày 13/04/2021 Công ty Thông tin M3 đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết Quý I năm 2021. Doanh thu hoàn thành 100,7% kế hoạch, lợi nhuận trước thuê đạt 103,6% kế hoạch.

Quý 1/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, M3 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên đơn vị vẫn triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra, giữ được nhịp tăng trưởng tốt. Uy tín và thương hiệu của công ty từng bước được nâng lên trên thị trường. Đặc biệt doanh thu hoàn thành 100,7% kế hoạch quý (163,2/ KH 162 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 103,6% kế hoạch quý (1,15/KH 1,11 tỷ đồng).

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh, M3 còn thực hiện thành công nhiều hoạt động khác: Hoàn thành đánh giá mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn AS9100RevD tại cơ sở Xuân Khanh. Hiện tại, Công ty đã chính thức vào chuỗi gia công cơ khí chính xác của Tập đoàn Meggitt. Đồng thời, xúc tiến, đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí chính xác công nghệ cao như: Tổ chức gặp gỡ các đối tác nằm trong chuỗi cung ứng sản phẩm Hàng không (Universal Alloy Corperation của Mỹ tại Đà Nẵng, đối tác RedStone, ACE, Công ty ZIIU,…) tìm hiểu về nhu cầu một số sản phẩm Hàng không.

cong ty M3

Bên cạnh đó, Hội nghị sơ kết cũng thẳng thắn thảo luận các vấn đề còn tồn tại và phân tích, làm rõ các khó khăn, hạn chế để tìm hướng khắc phục. Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng, ban chức năng đã trình bày về các công việc, thành tích đã đạt được, những thay đổi trong hoạt động kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất, đồng thời đưa ra một số giải pháp và đề xuất nhằm tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý II trong năm 2021.

Chat hỗ trợ
Chat ngay