Movitel – 9 năm trưởng thành trong thách thức

Giai đoạn 2020 – 2021 của Movitel đã chứng kiến nhiều bất lợi, nhất là tình hình dịch COVID phức tạp tại Mozambique, cùng với tình hình khủng bố tại tỉnh Cabo và tỷ giá leo thang tới 14%. Tuy nhiên, Movitel vẫn ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh tốt kỷ lục kể từ thời điểm khai trương tại thị trường 30 triệu dân này.

movitel