Ngành Y tế “nhẹ gánh” với hồ sơ thuốc điện tử với Viettel AI

Nhận thấy khả năng ứng dụng AI vào thực tế công việc, Cục quản lý Dược đã đặt hàng Trung tâm Không gian mạng Viettel (VTCC) tiến hành thực hiện việc số hoá giấy tờ và quy trình thẩm định với hồ sơ thuốc điện tử.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Bộ Y tế đã ghi lại dấu ấn với những kết quả đáng khích lệ từ công cuộc chuyển đổi số. Trong lĩnh vực hành chính, 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 100% văn bản tại Bộ Y tế được xử lý điện tử và áp dụng chữ ký số. Bộ cũng đang vận hành ứng dụng theo dõi tiến độ, chất lượng xử lý văn bản, các điểm khúc mắc trong xử lý văn bản. Đây là động lực để các đơn vị thuộc Bộ Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và thay đổi tốt hơn.

Trong đó, Cục quản lý Dược đã ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc số hóa giấy tờ và quy trình thẩm định với hồ sơ thuốc điện tử. VTCC là đơn vị chính thực hiện việc triển khai liên quan đến áp dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong đăng ký thuốc.

OCR là giải pháp nhận dạng ký tự quang học tiếng Việt trong nền tảng Viettel AI Open Paltform. Công nghệ cho phép nhận dạng và trích xuất chính xác các ký tự tiếng Việt từ hình ảnh và file PDF thành văn bản.

Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc của Viettel AI

ho so thuoc dien tu

Công nghệ OCR được ứng dụng trong các quy trình khác nhau

  • Số hóa các tài liệu, hồ sơ đăng ký thuốc và lưu trữ trong kho dữ liệu điện tử của Cục quản lý Dược
  • Rà soát hồ sơ khi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa: Kiểm tra tính thống nhất và tính đúng đắn của bộ hồ sơ đăng ký thuốc của doanh nghiệp
  • Hỗ trợ thẩm định các tài liệu pháp chế, dược lý, tiêu chuẩn và bào chế: rà soát, đối chiếu các thông tin trong mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng, giấy tờ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật và theo dõi các quy định liên quan đến việc đáp ứng điều kiện kinh doanh thuốc (GMP, CPP, GLP…)

Khi tích hợp module OCR vào quá trình kiểm duyệt và thẩm định, 25 loại hồ sơ với các định dạng khác nhau và 40 trường thông tin sẽ được xử lý và trích xuất, tạo hệ thống thông tin điện tử có thể tra cứu, tìm kiếm, chỉnh sửa và lưu trữ tại Cục Quản lý Dược. Mặc dù các tài liệu trong hồ sơ đăng ký thuốc phức tạp về bố cục, ngôn ngữ và yêu cầu kiến thức ngành cao, mô hình OCR của VTCC vẫn có thể đáp ứng yêu cầu nhận dạng tiếng Việt với độ chính xác chữ in đến 99%, độ chính xác trích xuất thông tin theo trường đạt trên 95%. Đó là nhờ việc sử dụng cơ chế học máy (machine learning) giúp hệ thống có khả năng tự học hỏi và nâng cao độ chính xác của chúng.

Chat hỗ trợ
Chat ngay