Ngay từ bây giờ CBNV có thể đăng ký Sáng kiến ý tưởng cho Ngày sáng tạo Tập đoàn

Tạo không gian sáng tạo, không khí sôi nổi để 100% CBNV Viettel tái tạo bản thân, tham gia đóng góp SKYT của mình, cùng hiến kế tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong khi thực hiện nhiệm vụ, TCT khuyến khích CBNV gửi sáng kiến ý tưởng ngay từ bây giờ.

Việc tổ chức ngày Sáng tạo Viettel năm 2021 sẽ được tổ chức với nội dung ôn lại truyền thống Tập đoàn và tổ chức hội thảo Sáng kiến ý tưởng với chủ đề tập trung vào nội dung “ Chuyển đổi số và các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Nhằm tạo không gian sáng tạo, không khí sôi nổi để 100% CBNV Viettel tái tạo bản thân, tham gia đóng góp SKYT của mình, cùng hiến kế tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong khi thực hiện nhiệm vụ, TCT khuyến khích cá nhân CBNV, đơn vị đăng ký SKYT từ ngày 25/05 đến ngày 10/06/2021 lên trang: http://skyt.viettel.vn,  sự kiện “ Ngày sáng tạo Viettel 1/6 ”. Các SKYT được đăng ký tại đơn vị nhưng không nhập lên phần mềm SKYT thì sẽ không được Ban thường trực và Hội đồng xét duyệt thẩm định

Ban thường trực và Hội đồng SKYT TCT sẽ thực hiện xét duyệt thẩm định SKYT theo quy định. Đầu mối hỗ trợ công tác SKYT tại TCT là Phòng Kỹ thuật: Đ/c Ngô Thị Thanh Hoa; Email: thanhhoant@viettel.com.vn;  ĐT: 0983.221.078.

ngay sang tao

CBNV quán triệt tinh thần, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ, đề xuất các ý tưởng, giải pháp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Ảnh minh họa)

Các đơn vị lưu ý, để đảm bảo an toàn cho CBNV và tổ chức, năm nay, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo sáng tạo ngay tại đơn vị mình và chia theo nhóm nhỏ, không vượt quá 10 người. Lãnh đạo, chỉ huy các phòng, trung tâm, khối và 63 Viettel Tỉnh/TP lựa chọn hình thức tổ chức, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, năm nay nghiêm cấm tổ chức ở ngoài đơn vị. Không mời thân nhân gia đình CBCNV và khách ngoài đơn vị và các đơn vị không trang trí Backdrop và đưa thông tin Ngày sáng tạo 2021 lên các trang mạng xã hội.